A kiadó honlapja

Ön az oldal 223432. látogatója        

Budapest

2018. FEBRUÁR 5.,,

hétfő


 


CXLV. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2017. évi CLXXXIX. törvény Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

4

439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet A Magyar Honvédség állományába tartozók baleseti járadékra való jogosultsága vizsgálatának és megállapításának egyes szabályairól

11

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

12

500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról

15

501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről es eljárásának egyes szabályairól

15

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól es hatásköreinek ellátásáról

16

17/2017. (XII. 18.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet es a honvédek illetményéről es illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

18


Határozatok

 

1946/2017. (XII. 12.) Korm. határozat A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ járóbeteg-szakellátásának hatékonyabb és magasabb minőségű működéséhez kapcsolódó folyamatszervezési és informatikai fejlesztések megvalósításáról

20

1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat A 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

20

2052/2017. (XII. 27.) Korm. határozat A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség páncéltörő képesség fejlesztése érdekében, a vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer beszerzésével kapcsolatos feladatokról

30

487/2017. (XII. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

30

503/2017. (XII. 27.) KE határozat Katonai bírói kinevezésről

30

472/2017. (HK 1/2018.) HVKF határozat Alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről

31


Miniszteri utasítások

 

72/2017. (XII. 22.) HM utasítás A teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás, valamint a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

32

73/2017. (XII. 28.) HM utasítás Egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

59

74/2017. (XII. 29.) HM utasítás Az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról

60

75/2017. (XII. 29.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

74

76/2017. (XII. 29.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

98

1/2018. (I. 10.) HM utasítás A honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 84/2014. (XII. 23.) HM utasítás és a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

139

2/2018. (I. 10.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról

140


Államtitkári intézkedések

 

M/1/2018. (HK 1.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának követelményeiről szóló M/1/2012. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

141

M/9/2017. (HK 1.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ország Fegyveres Védelmének Terve, a Magyar Honvédség Hadrendje és Készenlét Fokozása Rendszere, valamint a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer felülvizsgálatáról és átdolgozásáról

141

22/2017. (HK 1/2018.) HM VGHÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézményi gazdálkodásáról szóló 1/2017. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

141

1/2018. (HK 1.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség logisztikai információs rendszer kezdeti képességének kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról szóló 78/2015. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

142

23/2017. (HK 1/2018.) HM VGHÁT szakutasítás A ruházati termékek 2018. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

144

24/2017. (HK 1/2018.) HM VGHÁT szakutasítás A rendszeresített nyomtatványok 2018. egységárainak megállapításáról

175


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

474/2017. (HK 1/2018.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

205

478/2017. (HK 1/2018.) HVKF parancs A 2018. évi Különleges Műveleti Alapképzés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

205

484/2017. (HK 1/2018.) HVKF parancs A 2018. havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

207

2/2018. (HK 1.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 474/2017. (HK 1/2018.) HVKF parancs módosításáról

207

8/2018. (HK 1.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar főnök helyettes feladatinak átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

207

9/2018. (HK 1.) HVKF parancs A "Honvédelmi tábor kézikönyv" című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

207

14/2018. (HK 1.) HVKF parancs A 2018. havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 484/2017. (HK 1/2018.) HVKF parancs módosításáról

208

16/2018. (HK 1.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 474/2017. (HK 1/2018.) HVKF parancs módosításáról

208

17/2018. (HK 1.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. február hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

208

475/2017. (HK 1/2018.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédségnél folytatott kiképzés felső- és középszintű irányításának rendjéről

208

482/2017. (HK 1/2018.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2018. (2019-2020) évi kiképzési feladatairól

209

476/2017. (HK 1/2018.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség búvár szabályzat című szolgálati könyv kiadásáról

209

477/2017. (HK 1/2018.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség gyakorlattervezési kézikönyve című főnökségi kiadvány kiadásáról

209


Főnöki rendelkezések

 

12/2017. (HK 1/2018.) HVK HIICSF szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium Elektronikus Iratkezelő Rendszerének használatba vételéről

210

1/2018. (HK 1.) HVK HIICSF szakutasítás Az elektronikus aláírást biztosító eszköz használatának szabályairól és az azzal történő ellátás rendjéről

210

4/2017. (HK 1.) HVK KIKOCSF szakutasítás Az Önkéntes Tartalékos tiszti és altiszti alaptanfolyamról és egyes, korábban végrehajtott alapkiképzések elismerésének szabályozásáról

213


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

217

Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

217

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.