A kiadó honlapja

Ön az oldal 74906. látogatója        

Budapest

2018. SZEPTEMBER 28.,,

péntek


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet A fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről

935

1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat A fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

939

29/2018. (VIII. 21.) MNB rendelet A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

939

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet A közjegyzői díjszabásról

943

1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozat Az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről

950


II. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

954

7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról

954

152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

976

161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

977

ISSN 2063-1367

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.