A kiadó honlapja

Ön az oldal 59466. látogatója        

Budapest

2018. JANUÁR 31.,,

szerda


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi CXCI. törvény A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

3

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

13

47/2017. (XII. 27.) NGM rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

26

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

37

A Díjfizetési Szabályzat közzétételéről

70


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

80

2017. évi CCIII. törvény A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról

85

46/2017. (XII. 22.)NGM rendelet A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

86

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról

87

Megfelelőségértékelő szervezet kijelölése

88


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

94

A bérgarancia támogatás 2018. évi felső határáról

134

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.