A kiadó honlapja

Ön az oldal 287962. látogatója        Budapest

2018. OKTÓBER 29.,,

hétfő


 


CXLV. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet A honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól

996

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

1000

15/2018. (IX. 27.) HM rendelet Az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról

1015

16/2018. (IX. 27.) HM rendelet A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

1022

17/2018. (IX. 27.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

1023


Határozatok

 

1497/2018. (X. 2.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2018. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

1024

1486/2018. (X. 8.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

1026


Miniszteri utasítások

 

35/2018. (IX. 20.) HM utasítás A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

1028

36/2018. (X. 4.) HM utasítás A tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről

1033


Államtitkári intézkedések

 

53/2018. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A könnyű, többcélú katonai helikopter képesség kialakításának biztosításához szükséges feladatokról és a H145M típusú helikopter rendszerbe kerülésének előkészítéséről

1041

54/2018. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A szállító repülő képesség fejlesztése keretében beszerzésre kerülő, nagy hatótávolságú, közepes szállító repülőgép rendszerbe kerülésének előkészítéséről, valamint a képesség kialakításával összefüggő feladatokról

1041

58/2018. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 7/2016. (HK 2.) HM KÁT- HVKF együttes intézkedés módosításáról

1041

59/2018. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az egyes leltározási és év végi zárási feladatok végrehajtásáról

1041

60/2018. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Erők Fogadása, Állomásoztatása és Előrevonulása támogatási feladatainak tervezési és vezetési rendjéről, valamint az MH NATO Erők Fogadását, Állomásoztatását és Előrevonulását támogató parancsnok feladat- és hatásköréről

1045

61/2018. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozásáról szóló KEHOP-1.6.0. felhívás keretében megvalósuló, az MH katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése II. című projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

1045

62/2018. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 38/2016. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

1046

63/2018. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség légierő haderőnem személyi állományának képzésével és szakmai felkészítésével kapcsolatos feladatokról

1046

65/2018. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó Normafüzet kiadásáról szóló 22/2014. (HK 9.) HM KÁT szakutasítás hatályon kívül helyezéséről

1046

12/2018. (HK 10.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó Normafüzet kiadásáról

1046

13/2018. (HK 10.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

1062

14/2018. (HK 10.) HM VGHÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól

1062


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

323/2018. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ aktivizálásáról

1064

325/2018. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

1064

326/2018. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. szeptember havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről

1064

327/2018. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ aktivizálásának megszüntetéséről

1064

329/2018. (HK 10.) HVKF parancs A Brave Warrior 2018 gyakorlat terven felüli feladatainak végrehajtásáról

1064

330/2018. (HK 10.) HVKF parancs Az Állandó és Időszakos lőterek kialakítása és berendezése című szolgálati könyv kidolgozásról szóló 106/2018. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

1064

331/2018. (HK 10.) HVKF parancs A honvédségi erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről, készenlétbe helyezéséről, bevonásáról és igénybevételéről

1065

332/2018. (HK 10.) HVKF parancs A 2018 október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1066

333/2018. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 325/2018. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1066

347/2018. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 325/2018. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1066

355/2018. (HK 10.) HVKF parancs A 2018. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, valamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás végrehajtásával összefüggő feladatokról

1066

M/6/2018. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2018. évi váltásába felajánlott erők vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési rendjéről szóló M/3/2017. (HK 7.) HVKF intézkedés és a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2019. évi váltásába felajánlott erők vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési rendjéről szóló M/1/2018. (HK 3.) HVKF intézkedés módosításáról

1066

328/2018. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2019. évi kiképzési intézkedés kidolgozásának és kiadásának szabályozásáról

1066

335/2018. (HK 10.) HVKF intézkedés A Közép-európai Többnemzeti Hadosztályparancsnokság megalakításával összefüggő egyes szervezési feladatok végrehajtásáról

1066

340/2018. (HK 10.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok téli időjárási viszonyok közötti végrehajtásáról

1067

351/2018. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2018. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

1067

313/2018. (HK 10.) HVKF szakutasítás A "Magyar Honvédség Tűzoltó szakmai verseny versenyszabályzata" című szolgálati könyv kiadásáról

1067

314/2018. (HK 10.) HVKF szakutasítás Kiadvány hatályon kívül helyezéséről

1067


Főnöki rendelkezések

 

5/2018. (HK 10.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH integrált Elektronikus Iratkezelő Rendszer felkészítői és felhasználói állományának felkészítéséről

1068

3/2018. (HK 10.) HVK KIKOCSF szakutasítás A Mi-24 típusú harcihelikopter kiképzési kézikönyve HHKK-2018. (ideiglenes kiadvány) ideiglenes alkalmazásba vételéről

1068

10/2018. (HK 10.) HVK LOGCSF szakutasítás A Dassault Falcon 7X típusú nagy hatótávolságú közepes szállító repülőgép légi üzemeltetési, földi üzembentartási és karbantartási szabályairól

1068

11/2018. (HK 10.) HVK LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2019. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről

1074


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

1091

Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

1091

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.