A kiadó honlapja

Ön az oldal 223410. látogatója        

Budapest

2018. NOVEMBER 26.,,

hétfő


 


CXLV. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről

1100

25/2018. (X. 31.) OGY határozat A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról

1102

1554/2018. (XI. 5.) Korm. határozat A kesznyéteni Sajó-híd felújításának időszakában történő átkelés ideiglenes biztosításáról

1103

1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat Egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes átruházásáról

1103


Miniszteri utasítások

 

37/2018. (X. 17.) HM utasítás Egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

1104

38/2018. (X. 25.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

1104


Államtitkári intézkedések

 

66/2018. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó új területvédelmi szervezetekkel összefüggő egyes szervezési feladatok végrehajtásáról

1106

67/2018. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban résztvevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1112


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

352/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. november hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

1113

362/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

1113

365/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 325/2018. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1113

366/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoport 2018. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 352/2018. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1113

367/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 27/2018. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

1113

370/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli időszakra történő felkészülésének egyes feladatairól

1113

371/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 362/2018. (HK 11.) HVKF parancs

1114

372/2018. (HK 11.) HVKF parancs A honvédségi erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről, készenlétbe helyezéséről, bevonásáról és igénybevételéről

1114

373/2018. (HK 11.) HVKF parancs A 2018. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1115

375/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoport 2018. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 311/2018. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

1115

376/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 362/2018. (HK 11.) HVKF parancs

1116

388/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Magyar Honvédség kondicionáló-kiképzési rendezvényei 2019. évi feladatainak végrehajtásáról

1116

389/2018. (HK 11.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. december hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

1116

390/2018. (HK 11.) HVKF parancs A 2018. évi szervezetelemzés-értékeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 471/2017. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

1116

391/2018. (HK 11.) HVKF parancs A NATO Lépcsőzetes Reagáló Tervvel összefüggő, a NATO Összhaderőnemi Parancsnokság Brunssum képviselőinek magyarországi helyszínbejárása előkészítéséről és végrehajtásáról

1116

M/7/2018. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2018. évi váltásába felajánlott erők vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési rendjéről szóló M/3/2017. (HK 7.) HVKF intézkedés és a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2019. évi váltásába felajánlott erők vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési rendjéről szóló M/1/2018. (HK 3.) HVKF intézkedés módosításáról

1116

354/2018. (HK 11.) HVKF intézkedés A 2018/2019. évi influenza szezonban végrehajtandó feladatokról

1116

357/2018. (HK 11.) HVKF intézkedés Főnökségi kiadvány kiadásáról

1121

358/2018. (HK 11.) HVKF intézkedés Főnökségi kiadvány kiadásáról

1121

359/2018. (HK 11.) HVKF intézkedés Főnökségi kiadvány kiadásáról

1121

369/2018. (HK 11.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésébe bevont erőkről és a kapcsolódó feladatokról szóló M/4/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

1122

386/2018. (HK 11.) HVKF intézkedés A hazai intenzív idegennyelvi-képzés rendjének szabályozásáról szóló 48/2018. (HK 3.) HVKF intézkedés és a munka melletti idegennyelvi-képzés rendjének szabályozásáról szóló 208/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

1122

361/2018. (HK 11.) HVKF szakutasítás Egyes szolgálati könyvek módosításának kiadásáról

1122

374/2018. (HK 11.) HVKF szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

1123


Főnöki rendelkezések

 

468/2018. (HK 11.) MH 64. LE PK intézkedés A csapatkarjelzés rendszeresítéséről

1125


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

1127

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.