A kiadó honlapja

Ön az oldal 223413. látogatója        

Budapest

2018. DECEMBER 21.,,

péntek


 


CXLV. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2018. évi XCV. törvény A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról

1132


Határozatok

 

1652/2018. (XII. 6.) Korm. határozat Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalása növelési lehetőségeinek vizsgálatáról

1133


Miniszteri utasítások

 

39/2018. (XI. 15.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról

1134

40/2018. (XI. 15.) HM utasítás A Magyar Honvédség új stratégiai és műveleti szintű vezetés- irányítási rendszere kialakításával összefüggő egyes feladatokról

1144

41/2018. (XI. 20.) HM utasítás A munkavédelmiképviselő-választás végrehajtásáról

1151

42/2018. (XI. 28.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

1155

43/2018. (XI. 30.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1156

44/2018. (XII. 7.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról

1157


Államtitkári intézkedések

 

70/2018. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A szolgálati kiküldetéssel, a munkába járással, a helyi szolgálati utazással, valamint az egyéb utazással kapcsolatos költségtérítések elszámolásának eljárási szabályairól

1159

69/2018. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás A Kormányzati Adatbank és Adattrezor kialakítása során a honvédelmi szervezeteket érintő feladatok végrehajtásának szabályozásáról

1169

15/2018. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyar Honvédség szervezeteinél használt ásványolajtermékek elszámolható veszteségeiről

1169


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

400/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Közös Akarat feladat reagáló erői riasztása, átcsoportosítása és feladat végrehajtása ellenőrzéséről

1173

401/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

1173

402/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Nemzeti Légvédelmi Készenléti Szolgálat egyes elemei alkalmazhatóságának biztosítása a rádiólokációs lefedettség eseti kiterjesztése érdekében

1173

406/2018. (HK 12.) HVKF parancs Az MH Civil Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ diszlokációjáról

1173

407/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2018. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

1173

409/2018. (HK 12.) HVKF parancs a Stratégiai Művelet Központ aktivizálásáról

1173

410/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. november, december havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről

1173

413/2018. (HK 12.) HVKF parancs A 2018. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1173

414/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

1173

415/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

1173

416/2018. (HK 12.) HVKF parancs A kompetenciaalapú vezetőkiválasztás-támogató rendszer pilot program keretében történő teszteléséről

1174

418/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ szolgálatvezénylésének módosításáról

1174

420/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Légi Támogató képesség kialakításához kapcsolódó nemzetközi munkamegbeszélés feladatainak biztosításáról

1174

421/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Szállítórepülő képességfejlesztési program megvalósulási ütemtervének célellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetéséről

1174

423/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér, parancsnoki beosztás és Pápa Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

1174

424/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

1174

425/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, parancsnoki beosztás és Debrecen Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

1174

426/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, parancsnoki beosztás és Tata Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

1174

427/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Parancsnokság felállításának információvédelmi feladatairól

1174

428/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 401/2018. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

1174

430/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 401/2018. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

1175

432/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoki beosztás, valamint a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus laktanyaparancsnoki teendők átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

1175

398/2018. (HK 12.) HVKF intézkedés A kesznyéteni Sajó-híd kiváltással kapcsolatos hídfelépítési feladat végrehajtásáról szóló 293/2018. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

1175

399/2018. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2018. (2019-2020) évi kiképzési feladatairól szóló 482/2017. (HK 1/2018.) HVKF intézkedés módosításról

1175

419/2018. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet személyi állománya 2019. év I. negyedévi szolgálatteljesítési idejének megállapításáról

1175

422/2018. (HK 12.) HVKF intézkedés A HM Tábori Lelkészi Szolgálat logisztikai ellátásáról

1175

429/2018. (HK 12.) HVKF intézkedés A csapatorvosi MedWorkS rendszer alkalmazásáról

1176

396/2018. (HK 12.) HVKF szakutasítás NATO szabványosítási egyezmények hatálytalanításáról

1177

403/2018. (HK 12.) HVKF szakutasítás A STANAG 2605 (EDITION B VERSION 1) nemzeti bevezetéséről

1177


Főnöki rendelkezések

 

13/2018. (HK 12.) HVK LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2019. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről szóló 11/2018. (HK 10.) HVK LOGCSF szakutasítás módosításáról

1178

1889/2018. (HK 12.) HVK SZCSF szakutasítás A munkaerő-piaci és toborzási szempontból nehezen feltölthető beosztások 2019. évre vonatkozó meghatározásáról

1188


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

1195


Lapzárta után érkezett

 

436/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 401/2018. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

1196

437/2018. (HK 12.) HVKF parancs A Védelmi és Közigazgatási Csoportban 2019. január hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

1196

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.