A kiadó honlapja

Ön az oldal 476284. látogatója        

Budapest

2018. OKTÓBER 12. ,

péntek


 


LXVIII. ÉVFOLYAM

16. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól

1930


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

15/2018. (IX. 27.) HM rendelet az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról

1935

32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

1943

20/2018. (IX. 28.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

1950


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet FoNo VII-2/2018. sz. közleménye a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról

1953

A Budapest Főváros Kormányhivatala 7/2018. (EüK 16.) BFKH közleménye természetes ásványvíz elismeréséről

1955


VI. RÉSZ: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1955

Helyesbítés

1968

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2019.07.16.