A kiadó honlapja

Ön az oldal 223425. látogatója        

Budapest

2018. FEBRUÁR 28.,,

szerda


 


CXLV. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

227

1/2018. (I. 26.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

228

2/2018. (II. 8.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

245


Határozatok

 

1040/2018. (II. 13.) Korm. határozat A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló katonai szállítórepülő képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és a szükséges források biztosításáról

245


Miniszteri utasítások

 

3/2018. (I. 31.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

246

4/2018. (II. 6.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

246


Államtitkári intézkedések

 

4/2018. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer érdekében feladatot ellátó állomány ideiglenes ruházati ellátási rendjéről

248

6/2018. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A minősítő és a fokozati vizsgák végrehajtásának rendjéről

252

5/2018. (HK 2.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2019. évi működtetésének célkitűzéseiről, annak fő irányairól, és a rendelkezésre álló költségvetési célelőirányzatok felhasználásáról

256

1/2018. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási- utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

256

2/2018. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás A 2017. évi éves költségvetési beszámoló elkészítésének rendjéről

256

3/2018. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

259


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

15/2018. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

262

27/2018. (HK 2.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

262

28/2018. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

262

31/2018. (HK 2.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. március hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

262

33/2018. (HK 2.) HVKF parancs A Közös Akarat feladat IBH-I nyugati határszakasz körzetében új Határvédelmi Bázis létrehozásának vizsgálatával és lehetséges helyszínének szemrevételezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

262

40/2018. (HK 2.) HVKF parancs A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó egészségügyi, közegészségügyi és járványügyi szakmai feladatok megszervezéséről és helyszíni végrehajtásáról

262

41/2018. (HK 2.) HVKF parancs A 2018. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

262

42/2018. (HK 2.) HVKF parancs A NATO Kiképzés Szinkronizációs Konferencia, valamint kapcsolódó rendezvényei előkészítéséről és végrehajtásáról

262

23/2018. (HK 2.) HVKF intézkedés A Nemzeti Közszolgálati Egyetem karok végzettséget igazoló jelvényeinek rendszeresítéséről

263

30/2018. (HK 2.) HVKF intézkedés Egyes ügyeleti és készenléti szolgálatok létrehozásáról és működtetéséről

264


Főnöki rendelkezések

 

55/2018. (HK 2.) HVK SZCSF szakutasítás A 2018. évi alapkiképzésre történő bevonultatások előkészítéséről és végrehajtásáról

265

1/2018. (HK 2.) HVK LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2018. évi ellátási normákról

266

1/2018. (HK 2.) HVK KIKOCSF szakutasítás A Tűzszerész Szakkiképzési Program című főnökségi kiadvány hatálytalanításáról

281


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

282

Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

282

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.