A kiadó honlapja

Ön az oldal 59466. látogatója        

Budapest

2018. FEBRUÁR 28.,,

szerda


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) orm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

137

48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

157

52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet Az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

166

HIRDETMÉNYEK

237


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

239

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

284

2/2018. (II. 6.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet beruházások támogatásával összefüggő módosításáról

299

1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat A hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról

303

15/2018. (II. 13.) Korm. rendelet A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

303


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

1/2018. (II. 6.) NGM rendelet A szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról

332

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.