A kiadó honlapja

Ön az oldal 286877. látogatója        Budapest

2018. MÁRCIUS 29.,,

csütörtök


 


CXLV. ÉVFOLYAM

3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

3/2018. (II. 28.) HM rendelet A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

292

4/2018. (III. 8.) HM rendelet A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

292

5/2018. (III. 8.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

294


Határozatok

 

1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

301

11/2018. (HK 3.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezető helyettes kinevezéséről

304


Miniszteri utasítások

 

5/2018. (II. 23.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek 2018. évi feladatainak, valamint a 2019-2020. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

305

6/2018. (II. 23.) HM utasítás A Magyarországon és külföldön végrehajtott nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről

310

7/2018. (II. 23.) HM utasítás A külföldi állami légijárművek be- és átrepülésének engedélyezésével összefüggő okmányok központi nyilvántartásáról és az azzal összefüggő adatszolgáltatás rendjéről

317

8/2018. (II. 23.) HM utasítás A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

319

9/2018. (II. 28.) HM utasítás A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

327

10/2018. (III. 12.) HM utasítás A Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018-2027) kiadásáról

327

11/2018. (III. 12.) HM utasítás A teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

333

12/2018. (III. 12.) HM utasítás A "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás" című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

337


Államtitkári intézkedések

 

8/2018. (HK 3.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztály szakmai felügyelete alá tartozó Szakirattár átadás-átvételével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

338

10/2018. (HK 3.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény beszerzési szabályzatáról szóló 20/2014. (HK 8.) HM KÁT szakutasítás hatályon kívül helyezéséről

338

4/2018. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásáról szóló 1/2017. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

338

5/2018. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény beszerzési szabályzatáról

340

6/2018. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A 2017. évi zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás elkészítéséről

345


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

32/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek az országgyűlési képviselők 2018. évi választásával kapcsolatos feladatairól

351

43/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 15/2018. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

351

44/2018. (HK 3.) HVKF parancs A 2018 március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

351

45/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei 2017. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és 2018. évi feladatairól

351

50/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség kiképzési rendszere egyes elemeinek átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

351

55/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

351

58/2018. (HK 3.) HVKF parancs A 2018. évi Honvédelmi Táborok végrehajtásáról

351

59/2018. (HK 3.) HVKF parancs Az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány 2018. tavaszi bevonultatásának és ünnepélyes eskütételének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

351

60/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének harcszabályzata I. rész című szolgálati könyv kidolgozásáról szóló 384/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs visszavonásáról

351

61/2018. (HK 3.) HVKF parancs Az "A Magyar Honvédség katonai közelharc alapprogramja" című szolgálati könyv kidolgozásáról

352

64/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 55/2018. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

353

65/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Tűzoltó Szakmai Verseny Versenyszabályzat című szolgálati könyv kidolgozásáról

353

66/2018. (HK 3.) HVKF parancs A 2018. március 15-ei nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvényekkel, valamint a 2018. évi húsvéti ünnepek alatti munkarendről és azzal összefüggő feladatokról

354

68/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 55/2018. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

354

80/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ aktivizálásáról

354

81/2018. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ ügyeleti szolgálati rend szerinti szolgálatvezénylésről

354

M/1/2018. (HK 3.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2019. évi váltásába felajánlott erők vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési rendjéről

354

48/2018. (HK 3.) HVKF intézkedés A hazai intenzív idegennyelvi képzés rendjének szabályozásáról

354

76/2018. (HK 3.) HVKF intézkedés A honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés módosításáról

354

63/2018. (HK 3.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Honi, Missziós- és Hadi Egészségügyi Normája kiadásáról

358


Főnöki rendelkezések

 

537/2018. (HK 3.) HVK SZCSF szakutasítás A toborzási szempontból nehezen betölthető beosztások 2018. évre vonatkozó meghatározásáról

382


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

386

MH KIKNYP Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Okmánykezelő Iroda 2018. évi igazgatási szünetének megállapításáról

387

MH KIKNYP Honvédelmi ágazatban használt PC és papír alapú honvédségi igazolványok pótlásának költségeiről

387

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.