A kiadó honlapja

Ön az oldal 59466. látogatója        

Budapest

2018. MÁRCIUS 29.,,

csütörtök


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

5/2018. (II. 28.) NGM rendelet A meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól

339

2018. évi IV. törvény A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról

341

32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

342

1077/2018. (III. 13.) Korm. határozat A központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról

345

HIRDETMÉNYEK 346

. GAZDASG

JOGSZABÁLYOK

 

23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet Munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

348

26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

352

3/2018. (II. 28.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

364

43/2018. (III. 13.) Korm. rendelete A Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

367


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról

370

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

371

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

375

6/2018. (III. 1.) NGM rendelet A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

376

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.