A kiadó honlapja

Ön az oldal 223414. látogatója        

Budapest

2018. ÁPRILIS 27.,,

péntek


 


CXLV. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

6/2018. (III. 27.) HM rendelet A kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól

396


Határozatok

 

1202/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

397

85/2018. (HK 4.) HVKF határozat Alkalmazásba vételre kerülő különböző haditechnikai eszközökről

398


Miniszteri utasítások

 

13/2018. (III. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

399

14/2018. (III. 26.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2018. évi összegeinek megállapításáról

469


Államtitkári intézkedések

 

9/2018. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Szennyezett területek kármentesítése című, KEHOP - 3.3.0 felhívás keretében megvalósuló, KEHOP-3.3.0-15-2017-00005 számú "Mezőkövesd üzemanyagbázis kármentesítése" projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

482

12/2018. (HK 4.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer aktivizálásának megszüntetéséről

482

13/2018. (HK 4.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Védelmi- és Közigazgatási Csoport részleges aktivizálásáról

482

17/2018. (HK 4.) HM KÁT intézkedés Egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

482

7/2018. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

482

8/2018. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájának módosításáról

483


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

75/2018. (HK 4.) HVKF parancs A XXXV. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

495

82/2018. (HK 4.) HVKF parancs A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer egyes elemei aktivizálásának megszüntetéséről

495

83/2018. (HK 4.) HVKF parancs A 2018 április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

495

87/2018. (HK 4.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. április hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

495

88/2018. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

495

89/2018. (HK 4.) HVKF parancs A lengyel Mobil Lőtérkonténer bemutató és tesztlövészetei végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

495

90/2018. (HK 4.) HVKF parancs A NATO tagállamok és PfP tagországok számára meghirdetett ATP 45 értékelő tanfolyam szervezéséről és végrehajtásáról

495

104/2018. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 88/2018. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

495

106/2018. (HK 4.) HVKF parancs Az Állandó és Időszakos lőterek kialakítása és berendezése című szolgálati könyv kidolgozásáról

495

84/2018. (HK 4.) HVKF intézkedés A "KÖZÖS AKATAR-I" feladat és az "Ideiglenes Biztonsági Határzár" feladat 2018. évre vonatkozó humán erőforrás biztosításával összefüggésben jelentkező feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 465/2017. (HK 12.) HVKF intézkedés módosításáról

496

91/2018. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédségnek az ENSZ Libanoni Missziójában (UNIFIL) történő részvételéről

497

99/2018. (HK 4.) HVKF intézkedés Egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

499

108/2018. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO felajánlott lövészzászlóalj harccsoportok képesség elérésével kapcsolatos feladatokról

500

M/1/2018. (HK 4.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség vezető ügyeleti szolgálatairól

500

M/2/2018. (HK 4.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról

500


Főnöki rendelkezések

 

2/2018. (HK 4.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH Elektronikus Iratkezelő Rendszerben alkalmazandó sajátos ügyviteli szabályokról

501

2/2018. (HK 4.) HVK KIKOCSF szakutasítás A Tűzszerész Szakkiképzési Program című főnökségi kiadvány kiadásáról

504

2/2018. (HK 4.) HVK LOGCSF szakutasítás A MISTRAL-2 típusú irányított légvédelmi rakéták üzemképességi idejéről

504

4/2018. (HK 4.) HVK LOGCSF szakutasítás Az Airbus A319-112 típusú közepes hatótávolságú szállító repülőgépek légi üzemeltetési, földi üzembentartási és karbantartási szabályairól

504

5/2018. (HK 4.) HVK LOGCSF szakutasítás Az AS-350B típusú helikopterek üzembentartási - karbantartási szabályairól

509

6/2018. (HK 4.) HVK LOGCSF szakutasítás A Magyar Honvédségben rendszeresített és készenlétben tartott tűzoltó készülékek alapkarbantartásával kapcsolatos tevékenységek szervezési és logisztikai feldatairól

513


Szervezeti hírek

 

MH GEOSZ Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok árai

524

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

524

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.