A kiadó honlapja

Ön az oldal 59466. látogatója        

Budapest

2018. ÁPRILIS 27.,,

péntek


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

383

9/2018. (III. 23.) MNB rendelet Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

385

60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

448

10/2018. (III. 27.) MNB rendelet A pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételének szabályozásáról

456

HIRDETMÉNYEK

459


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

7/2018. (III. 19.) NGM rendelet Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet módosításáról

461

1100/2018. (III. 19.) Korm. határozat A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

463

54/2018. (III. 20.) Korm. rendelet A Mezőkövesd területén kovácsoló üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

465

57/2018. (III. 26.) Korm. rendelet A Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

467

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

469

61/2018. (III. 27.) Korm. rendelet A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

471

62/2018. (III. 28.) Korm. rendelet Az Alsózsolcán megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

472

63/2018. (III. 29.) Korm. rendelet A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

473

67/2018. (IV. 6.) Korm. rendelet Nagykálló területén komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

474

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLÉMÉNYE A Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről

476

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.