A kiadó honlapja

Ön az oldal 59466. látogatója        

Budapest

2018. MÁJUS 30.,,

szerda


 


5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

9/2018. (IV. 27.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése érdekében történő módosításáról

483

HIRDETMÉNYEK

 

485


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

487

80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet Az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

520

88/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet A Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

531

89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet A Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

532

91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet A Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

534

2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

535

194/2018. (V. 18.) KE határozat Miniszterek kinevezéséről

549

206/2018. (V. 22.) KE határozata Államtitkárok kinevezéséről

550

218/2018. (V. 22.) KE határozat A 137/2013. (III. 14.) KE határozat módosításáról

551

229/2018. (V. 22.) KE határozat Államtitkári kinevezésről

551

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.