A kiadó honlapja

Ön az oldal 59466. látogatója        

Budapest

2018. JÚNIUS 29.,,

péntek


 


6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

17/2018. (V. 29.) MNB rendelet A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

555

1/2018. (V. 30.) PM rendelet Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

593

2/2018. (VI. 1.) PM rendelet A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

594

101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

596

1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

607

A NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

613

CIMBORA Nyugdíjpénztár

637

MKB Nyugdíjpénztár

658

Szövetség Nyugdíjpénztár (magánnyugdíjpénztári ág)

678


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

1246/2018. (V. 25.) Korm. határozat A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2018. május 28. és 2018. június 8. között Genfben sorra kerülő 107. ülésszakán való magyar részvételről

701

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.