A kiadó honlapja

Ön az oldal 223422. látogatója        

Budapest

2018. augusztus 3.,,

péntek


 


CXLV. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

669

7/2018. (VI. 21.) HM rendelet A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról

679

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

679

9/2018. (VI. 29.) HM rendelet A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról

721

10/2018. (VII. 10.) HM rendelet Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet módosításáról

742

11/2018. (VII. 19.) HM rendelet A honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről

742


Határozatok

 

1287/2018. (VI. 25.) Korm. határozat A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

745

1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat A nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

745

224/2018. (HK 7.) HVKF határozat Alkalmazásba vételre kerülő különböző haditechnikai eszközökről

745


Miniszteri utasítások

 

17/2018. (VI. 21.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

746

19/2018. (VI. 27.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról

747

20/2018. (VII. 11.) HM utasítás A Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás módosításáról

752

21/2018. (VII. 11.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

753

22/2018. (VII. 11.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes HM utasítások módosításáról

757

23/2018. (VII. 19.) HM utasítás A honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről

760

24/2018. (VII. 19.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek békeidőszakban történő elhelyezéséhez szükséges objektumok kialakításának elveiről és követelményeiről, valamint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges ingatlanok, gyakorlatok és rendezvények infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi biztosításáról

773

M/1/2018. (HK 7.) HM utasítás A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, továbbá a végrehajtásra kiadott jogi normák egyes rendelkezéseinek a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál történő végrehajtásáról szóló M/2/2014. (HK 2.) HM utasítás módosításáról

783


Államtitkári intézkedések

 

31/2018. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének módosulásával összefüggő egyes szervezési feladatok végrehajtásáról

784

35/2018. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség 2019. évi Visegrádi Négyek Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szervezet kötelékébe kijelölt erők felkészítésének és tevékenységének támogatásával kapcsolatos feladatokról

791

36/2018. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A NATO Különleges Műveleti Parancsnokok Konferenciájának előkészítésével, biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

795

37/2018. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Szennyezett területek kármentesítése című, KEHOP – 3.3.0 felhívás keretében megvalósuló „Kaposvár, Hadkiegészítő Parancsnokság, HTO-telep környezeti kármentesítése” projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

795

38/2018. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban résztvevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

795

42/2018. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Helikopter Személyzetek Harcászati Kiképzését támogató szimulátor berendezés telepítésével kapcsolatos feladatok koordinálásáról

795

M/3/2018. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A kormányzati védett vezetési rendszer működtetésében résztvevő szervezetek feladatainak szabályozásáról és a rendszer elemeit képező vezetési pontok információvédelmi rendszabályairól szóló HM utasítás végrehajtási rendjéről

795

10/2018. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasítás Az egyes meghatározott juttatások után a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulási adó bevalláshoz és megfizetéshez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről

796


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

130/2018. (HK 7.) HVKF parancs Az „Ismerkedés a Magyar Honvédség fegyvereivel és eszköztárával, harcászati bemutató, tűzszerész és kutyás bemutató. Hadikonyha” rendezvény budapesti helyszínen történő végrehajtásáról

802

209/2018. (HK 7.) HVKF parancs A 2018. évi Honvédelmi Táborok végrehajtásáról szóló 58/2018. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

802

216/2018. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. június havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 174/2018. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

802

219/2018. (HK 7.) HVKF parancs A CISM Öttusa Világbajnokság előkészítéséről és végrehajtásáról

802

220/2018. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

802

222/2018. (HK 7.) HVKF parancs A 2018. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

802

223/2018. (HK 7.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Légi Támogató képesség kialakításának biztosításáról

802

225/2018. (HK 7.) HVKF parancs A „Magyar Honvédség szárazföldi képességeinek bemutatása az Orczy kertben” rendezvény szervezési feladatainak végrehajtásáról

802

228/2018. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. június havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 174/2018. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

802

236/2018. (HK 7.) HVKF parancs A HM-I. objektum objektum-parancsnoki teendőinek ellátásáráról

802

244/2018. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

802

247/2018. (HK 7.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. augusztus hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

802

250/2018. (HK 7.) HVKF parancs A 2018. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgált ellátásáról

803

208/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés A munka melletti idegennyelvi-képzés rendjének szabályozásáról

803

217/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség használatában lévő műszaki gépek kezelőinek felkészítéséről szóló 288/2017. (HK 8.) HVKF intézkedés módosításáról

803

221/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2018. (2019–2020.) évi kiképzési feladatairól szóló 482/2017. (HK 1/2018.) HVKF intézkedés módosításáról

803

226/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség vezetési rendszerének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatok végrehajtásáról

803

230/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint különleges jogrendi helyek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ feladatairól, valamint feladatellátásának rendjéről

803

231/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés A Közös Akarat-I feladat középszintű vezetésének rendjéről szóló 133/2018. (HK 5.) HVKF intézkedés módosításáról

803

234/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés A NATO és az EU intézményeinél lévő katonai képviseletek, valamint az egyes szövetséges országok vezérkaránál lévő összekötők és a kapcsolattartásban érintett Magyar Honvédség szervek közötti jelentési és információs rendszer működtetéséről

804

240/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés verek és pirotechnikai eszközök használatáról a honvédségi katonai hagyományőrző rendezvényeken

804

M/4/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésébe bevont erőkről és a kapcsolódó feladatokról

804

237/2018. (HK 7.) HVKF szakutasítás égesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

805


Főnöki rendelkezések

 

7/2018. (HK 7.) HVK LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2018. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről

806

8/2018. (HK 7.) HVK LOGCSF szakutasítás Az önkéntes tartalékos állomány felkészítési feladatainak és tényleges szolgálatteljesítésének logisztikai támogatásáról

820


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

825

Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei a 2018. április 1. – 2018. június 30. közötti időszakban

826

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.