A kiadó honlapja

Ön az oldal 223417. látogatója        

Budapest

2018. AUGUSZTUS 30.,,

csütörtök


 


CXLV. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2018. évi XLVIII. tv. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról

836

12/2018. (VII. 27.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

839


Határozatok

 

100/2018. (VII. 23.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

856

1373/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról

856


Miniszteri utasítások

 

25/2018. (VII. 30.) HM utasítás A nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

857

26/2018. (VII. 30.) HM utasítás A biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

881

27/2018. (VIII. 7.) HM utasítás A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

881

28/2018. (VIII. 7.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

882


Államtitkári intézkedések

 

43/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 122/2012. (HK 1/2017.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

883

44/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos feladatok logisztikai támogatása végrehajtásának szabályairól

883

45/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az "ALAPOS BÁZIS 2018" törzsgyakorlás tervezésével és levezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

886

46/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 7/2016. (HK 2.) HM KÁT- HVKF együttes intézkedés módosításáról

891

47/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2018. évi tisztavatás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

892

50/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A LÉGIÓ Létszámjelentő Modulról és a honvédelmi szervezetek napi létszámjelentésének rendjéről

892

51/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Balti országok légterében végrehajtandó Fegyveres Légvédelmi Készenléti Szolgálatban résztvevő erők kijelöléséről, felkészítéséről és légtérrendészeti feladat végrehajtásáról

892

52/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A repülőbázis- és katonai létesítmény látogatás előkészítéséről és végrehajtásáról

892

11/2018. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

892


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

252/2018. (HK 8.) HVKF parancs NATO TEPSO Konferencia előkészítéséről és végrehajtásáról

894

257/2018. (HK 8.) HVKF parancs A lengyel harcászati felszerelés tesztelésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

894

258/2018. (HK 8.) HVKF parancs A 2018 július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 222/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

894

259/2018. (HK 8.) HVKF parancs A 2018 augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 250/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

894

260/2018. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 220/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

894

261/2018. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 244/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

894

268/2018. (HK 8.) HVKF parancs A XXXVI. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

894

269/2018. (HK 8.) HVKF parancs A 2018. augusztus 20-ai, államalapító Szent István király napja alkalmából szervezett ünnepségekkel összefüggő feladatokról

894

274/2018. (HK 8.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

894

277/2018. (HK 8.) HVKF parancs A honvédelmi erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről, készenléti szolgálatba vezényléséről, bevonásáról és igénybevételéről

894

241/2018. (HK 8.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszere működéséről

895

256/2018. (HK 8.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésébe bevont egészségügyi erők, valamint a közegészségügyi és járványügyi tevékenységek szakmai feladatainak végrehajtásáról

897

267/2018. (HK 8.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség felderítő C4ISR rendszer felhasználó és üzemeltető állományának felkészítésével kapcsolatos feladatokról

897

275/2018. (HK 8.) HVKF intézkedés A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölti ösztöndíjszerződésről

897

272/2018. (HK 8.) HVKF szakutasítás NATO egységesítési egyezmények hatálytalanításáról

904


Főnöki rendelkezések

 

9/2018. (HK 8.) HVK LOGCSF szakutasítás A repülő és helikopter műszaki üzembentartó tevékenységéért járó fokozott igénybevételi pótlék folyósítására jogosító nomenklatúra kiadásáról

904

1249/2018. (HK 8.) HVK SZCSF szakutasítás A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban részt vevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés végrehajtásával kapcsolatos személyügyi szakfeladatokról szóló 105/2016. (HK 3.) HVK SZCSF szakutasítás módosításáról

911

35/2018. (HK 8.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer felépítéséről, működéséről és a jelentés rendjéről

911


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

915

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.