A kiadó honlapja

Ön az oldal 59466. látogatója        

Budapest

2018. AUGUSZTUS 31.,,

péntek


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

771

131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról

772

2018. évi XXXVIII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabad- ságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvé- delmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról

774

2018. évi XL. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozá- sáról

802

2018. évi XLI. törvény Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosítá- sáról, valamint a bevándorlási különadóról

832

140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

905

2018. évi LII. törvény A szociális hozzájárulási adóról

906

Hirdetmények

924

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.