A kiadó honlapja

Ön az oldal 223411. látogatója        

Budapest

2018. SZEPTEMBER 28.,,

péntek


 


CXLV. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

924


Határozatok

 

386/2018. (VIII. 17.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

946

387/2018. (VIII. 17.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

946

388/2018. (VIII. 17.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

946

389/2018. (VIII. 17.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

946


Miniszteri utasítások

 

29/2018. (IX. 5.) HM utasítás Az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó új területvédelmi szervezetekkel összefüggő szervezési feladatokról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

947

30/2018. (IX. 10.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról [A 30/2018. (IX. 10.) HM utasítás mellékletét a Hivatalos Értesítő 49. száma tartalmazza]

960

31/2018. (IX. 13.) HM utasítás A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

960

32/2018. (IX. 13.) HM utasítás A hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről szóló 10/2016. (III. 10.) HM utasítás módosításáról

966

33/2018. (IX. 13.) HM utasítás A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről szóló 21/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

966

34/2018. (IX. 13.) HM utasítás Egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

967


Államtitkári intézkedések

 

49/2018. (HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő minisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálatok létesítéséről szóló 97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

981

55/2018. (HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban résztvevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

981

56/2018. (HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Balti országok légterében végrehajtandó Fegyveres Légvédelmi Készenléti Szolgálatba résztvevő erők kijelöléséről, felkészítéséről és légtérrendészeti feladat végrehajtásáról szóló 51/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

981


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

276/2018. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

982

278/2018. (HK 9.) HVKF parancs Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziójában részt vevő Magyar Kontingens kivonásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

982

283/2018. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 244/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

982

284/2018. (HK 9.) HVKF parancs A huszár fegyvernem visszaállításának és a Budavári Palota dísztestőrszolgálat megalakításának alapfeltételeit kidolgozó munkacsoportról

982

287/2018. (HK 9.) HVKF parancs A 2018. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 250/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

982

292/2018. (HK 9.) HVKF parancs A 2018 szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

982

298/2018. (HK 9.) HVKF parancs A III. Békeműveleti Együttműködési Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

982

299/2018. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 244/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

982

301/2018. (HK 9.) HVKF parancs A budapesti Lánchíd kiváltásával kapcsolatos hídépítési feladatok végrehajtásának felméréséről

982

303/2018. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 276/2018. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

982

307/2018. (HK 9.) HVKF parancs Az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány részvételével 2018. október 5-én és október 13-án levelezésre kerülő ünnepélyes csapatzászló adományozó rendezvények előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

982

308/2018. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 244/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

982

309/2018. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2018. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 276/2018. HVKF (HK 9.) parancs módosításáról

983

310/2018. (HK 9.) HVKF parancs A NATO tagállamok és PfP tagországok számára meghirdetett AEP-66 biológiai mintavételező és elemző eljárások tanfolyam szervezéséről és végrehajtásáról

983

311/2018. (HK 9.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

983

315/2018. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 276/2018. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

983

M/5/2018. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei egyes technikai eszközeinek mennyiségi és hadrafoghatósági adatai, illetve egyes képességekre vonatkozó adatok jelentésének rendjéről

983

279/2018. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség belső altisztképzési rendszerének átalakításáról és szabályozásáról

983

288/2018. (HK 9.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésébe bevont egészségügyi erők, valamint a közegészségügyi és járványügyi tevékenységek szakmai feladatainak végrehajtásáról szóló 256/2018. (HK 8.) HVKF intézkedés módosításáról

983

293/2018. (HK 9.) HVKF intézkedés A kesznyéteni Sajó-híd kiváltással kapcsolatos hídépítési feladat végrehajtásáról

983

291/2018. (HK 9.) HVKF szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

983

304/2018. (HK 9.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Híradó és Informatikai Doktrína 1. kiadás felülvizsgálatáról

984

305/2018. (HK 9.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Civil-Katonai Együttműködési Doktrína 2. kiadás felülvizsgálatáról

985


Főnöki rendelkezések

 

4/2018. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás Az elektronikus aláírást biztosító eszköz használatának szabályairól és az azzal történő ellátás rendjéről szóló 1/2018. (HK 1.) HVK HIICSF szakutasítás, valamint az MH nem minősített központi elektronikus levelező szolgáltatás alkalmazásáról és üzemeltetéséről szóló 6/2017. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás módosításáról

987


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Bélyegző érvénytelenítés

989

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.