A kiadó honlapja

Ön az oldal 223416. látogatója        

Budapest

2019. JANUÁR 31.,,

csütörtök


 


CXLVI. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2018. évi CX. törvény Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról

5

2018. évi CXIV. törvény A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

5

247/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

5

265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet A honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

6

281/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

10

18/2018. (XII. 15.) HM rendelet Az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről

21

19/2018. (XII. 20.) HM rendelet A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

23

20/2018. (XII. 28.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról

27

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

52

22/2018. (XII. 28.) HM rendelet Egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

60


Határozatok

 

1674/2018. (XII. 13.) Korm. határozat A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Telepíthető sebészeti ellátó (Role-2) képesség fejlesztése érdekében kialakításra kerülő Role-2 egészségügyi ellátó létesítmény beszerzésével kapcsolatos feladatokról

65

1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat A 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

65

1689/2018. (XII. 17.) Korm. határozat A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kiemelt humánpolitikai célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló egyes intézkedésekről

66

1690/2018. (XII. 17.) Korm. határozat A honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek hazai gyártású kézi lőfegyverrel való ellátásáról

66

1721/2018. (XII. 18.) Korm. határozat A NATO Iraki Missziójában történő magyar katonai szerepvállalásról

67

1735/2018. (XII. 18.) Korm. határozat A Szent László lovagkirály-zarándokút intézményes kereteinek megteremtéséről és a kapcsolódó célkitűzések megvalósításáról

67

541/2018. (XII. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

68

542/2018. (XII. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

69

116/2018. (HK 1/2019.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezető kinevezéséről

69

117/2018. (HK 1/2019.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezető és biztonsági vezető helyettesek kinevezésének visszavonásáról

69

118/2018. (HK 1/2019.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezető helyettes kinevezéséről

70

445/2018. (HK 1/2019.) HVKF határozat Alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről és intézkedési tervvel használatba vételre kerülő felszerelésről

70


Miniszteri utasítások

 

45/2018. (XII. 13.) HM utasítás Minősítői jogkör átruházásáról

72

46/2018. (XII. 19.) HM utasítás A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

73

47/2018. (XII. 21.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

74

48/2018. (XII. 21.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

96

49/2018. (XII. 21.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

117

50/2018. (XII. 21.) HM utasítás A fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 66/2017. (XI. 30.) HM utasítás módosításáról

119

51/2018. (XII. 21.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

120

52/2018. (XII. 21.) HM utasítás A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

120

53/2018. (XII. 21.) HM utasítás A honvédelmi alkalmazottak és a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2019. évi felszámításáról és felhasználásáról, valamint a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló 113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás módosításáról

122

54/2018. (XII. 28.) HM utasítás A Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő egyes feladatokról és egyes miniszteri utasítások módosításáról

123

55/2018. (XII. 28.) HM utasítás A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényhez kapcsolódó személyügyi igazgatás rendjéről, a központi személyügyi szerv hatásköréről és kijelöléséről, valamint a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

127

1/2019. (I. 10.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás és a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportról szóló 58/2017. (XI. 9.) HM utasítás módosításáról

133


Államtitkári intézkedések

 

73/2018. (HK 1/2019.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség új stratégiai és műveleti szintű vezetés-irányítási rendszere kialakításával összefüggő egyes tervezési és szervezési feladatok végrehajtásáról

134

16/2018. (HK 1/2019.) HM VGHÁT szakutasítás A ruházati termékek 2019. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

147

17/2018. (HK 1/2019.) HM VGHÁT szakutasítás A rendszeresített nyomtatványok 2019. évi egységárainak megállapításáról

178

18/2018. (HK 1/2019.) HM VGHÁT szakutasítás Az egyes meghatározott juttatások után a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó bevalláshoz és megfizetéshez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről

209

20/2018. (HK 1/2019.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

214


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

440/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs A HM-I objektum-parancsnoki teendőinek ellátásáról

215

441/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2019. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

215

442/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs Az "Acélkocka" Altisztképzési Rendszer bevezetésének előkészítésével összefüggő feladatokról

215

444/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs Az MH 1. Területvédelmi Zászlóalj (Budapest I.) diszlokációjáról

215

447/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2019. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 441/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs módosításáról

216

448/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs A tanfolyamrendszerű másod helikoptervezető-képzés előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 50/2017. HVKF parancs módosításáról

216

450/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2019. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 441/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs módosításáról

217

452/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs A 2019. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

217

435/2018. (HK 1/2019.) HVKF intézkedés A különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítők használatáról

217

443/2018. (HK 1/2019.) HVKF intézkedés A 2018/2019. évi influenza szezonban végrehajtandó feladatokról szóló 354/2018. (HK 11.) HVKF intézkedés módosításáról

217

446/2018. (HK 1/2019.) HVKF intézkedés A 2019. évi Műszaki altiszti szaktanfolyam és Műszaki altiszti szakmai továbbképző tanfolyam I. előkészítéséről és végrehajtásáról

217

451/2018. (HK 1/2019.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

218

3/2018. (HK 1/2019.) HVKFH szakutasítás A "Megerősítő Katonai Rendész Járőr 2018" feladat végrehajtásáról

218

4/2018. (HK 1/2019.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

219


Főnöki rendelkezések

 

15/2018. (HK 1/2019.) HVK LOGCSF szakutasítás A multivitamin étrend-kiegészítő biztosításáról

220

846/2018. (HK 1/2019.) MH 5. LDD PK intézkedés Gyakorló csapatkarjelzés 15M gyakorló ruházathoz rendszeresítéséről

220


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

223

Hadigondozottak Közalapítványa A Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

223

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.