A kiadó honlapja

Ön az oldal 529873. látogatója        

Budapest

2019. NOVEMBER 6. ,

szerda


 


LXIX. ÉVFOLYAM

18. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2006

1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2019. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás biztosításáról

2012


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletekés utasítások

 

23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

2015


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészséges csecsemő (0–12 hónapos) táplálásáról

2016

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleménye a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által teljesített kifizetésekről

2076

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

2078

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye a Budapest III. kerületében köz­forgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

2079

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye a Rajkán közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

2079


VI. RÉSZ: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

2080

Közlemény elveszett bizonyítvány érvénytelenítéséről

2094

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2022.12.01.