A kiadó honlapja

Ön az oldal 491353. látogatója        

Budapest

2019. NOVEMBER 26. ,

kedd


 


LXIX. ÉVFOLYAM

19. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

251/2019. (X. 24.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2102

1621/2019. (X. 28.) Korm. határozat a Terület- és Település­fejlesztési Operatív Program 1-4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

2103

1631/2019. (XI. 8.) Korm. határozat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

2106

1633/2019. (XI. 8.) Korm. határozat a GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú ("Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

2108


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

2110

14/2019. (X. 24.) BVOP utasítás az egészségügyi szakma-specifikus tárgyú panaszügyekben hozott döntések szakmai felügyeleti eljárásrendjéről

2115


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

52/2019. (XI. 8.) KKM közlemény a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

2117

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére

2117

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet FoNo VII-2/2019. sz. közleménye a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról

2119


VI. RÉSZ: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

2122

Közlemény elveszett bizonyítványok érvénytelenítéséről

2130

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2020.07.09.