A kiadó honlapja

Ön az oldal 278231. látogatója        

Budapest

2019. FEBRUÁR 28.,,

csütörtök


 


CXLVI. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

1/2019. (I. 31.) HM rendelet A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

235

2/2019. (I. 31.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

241

3/2019. (II. 7.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

250


Határozatok

 

21/2019. (I. 16.) KE határozat A Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről

253


Miniszteri utasítások

 

2/2019. (I. 24.) HM utasítás A személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről

254

3/2019. (I. 31.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek 2019. évi feladatainak, valamint a 2020–2021. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

263

4/2019. (I. 31.) HM utasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

269

5/2019. (I. 31.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól

269

6/2019. (I. 31.) HM utasítás A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről

274

7/2019. (I. 31.) HM utasítás A költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről

280

8/2019. (I. 31.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

282

9/2019. (I. 31.) HM utasítás A Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 63/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról

286

10/2019. (II. 7.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

288

11/2019. (II. 7.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

293


Magyar Honvédség parancsnoki rendelkezések

 

1/2019. (HK 2.) MH PK parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2019. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 441/2018. (HK 1/2019.) HVKF parancs módosításáról

295

4/2019. (HK 2.) MH PK parancs A Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról szóló 424/2018. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

295

5/2019. (HK 2.) MH PK parancs A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér, parancsnoki beosztás és Pápa Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről szóló 423/2018. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

295

19/2019. (HK 2.) MH PK parancs A XXXVII. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

295

26/2019. (HK 2.) MH PK parancs Helyettesítésről

295

28/2019. (HK 2.) MH PK parancs A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoki beosztás, valamint a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus laktanyaparancsnoki teendők átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

295

M/1/2019. (HK 2.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere működési rendjéről

295

6/2019. (HK 2.) MH PK intézkedés Az ügyeleti- és készenléti szolgálatok megszervezéséről

296

7/2019. (HK 2.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága alárendelt katonai szervezeteinél vezénylendő, illetve számukra engedélyezett őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatokról, valamint a Magyar Honvédség Központi Ügyelet részére teljesítendő jelentésekről

296

20/2019. (HK 2.) MH PK intézkedés A Honvédelmi tábor feladat megszervezéséről és végrehajtásáról

310

29/2019. (HK 2.) MH PK intézkedés Intézkedések hatályon kívül helyezéséről

310

38/2019. (HK 2.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédségnek a NATO iraki kiképző és képességépítő műveletében való részvételével kapcsolatos feladatairól

310

42/2019. (HK 2.) MH PK intézkedés Egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

310


Főnöki rendelkezések

 

M–1/2019. (HK 2.) MHP HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról

316

M–2/2019. (HK 2.) MHP HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere vevőberendezéseinek és programjainak elosztásáról

316

2/2019. (HK 2.) MHP LGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2019. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről

316


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

332

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.