A kiadó honlapja

Ön az oldal 499384. látogatója        

Budapest

2019. DECEMBER 17. ,

kedd


 


LXIX. ÉVFOLYAM

20. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

284/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2134

1634/2019. (XI. 14.) Korm. határozat az 1-es típusú dia­bétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javításáról

2135

1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozat a traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról

2137

1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

2139


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelet a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról

2141

26/2019. (XI. 28.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2144

37/2019. (XI. 19.) EMMI utasítás az Egészségügyi Szak­képzési és Továbbképzési Bizottságról

2144

38/2019. (XI. 25.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

2146


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve az aneurysma eredetű subarachnoidealis vérzés kezeléséről

2147

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a preimplantációs genetikai diagnosztikáról (PGD)

2178

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a családbarát alapelvekre épülő ­szülészeti és újszülött ellátásról

2193

Az országos tisztifőorvos módszertani levele a műtéti sebfertőzések megelőzésére

2213

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Egészség­­biztosítási Alapkezelő közleménye a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által teljesített kifizetésekről

2229


VI. RÉSZ: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

2231

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2021.01.20.