A kiadó honlapja

Ön az oldal 223430. látogatója        

Budapest

2019. MÁRCIUS 28.,,

csütörtök


 


CXLVI. ÉVFOLYAM

3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

Jogszabályok

 

4/2019. (II. 28.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

339

Határozatok

 

5/2019. (II. 19.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

340

58/2019. (II. 22.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

340

1/2019. (HK 3.) HM KÁT határozat A 2019. február havi nyomozótiszti készenléti szolgált ellátásáról

341

2/2019. (HK 3.) HM KÁT határozat A 2019. március havi nyomozótiszti készenléti szolgált ellátásáról

341

Miniszteri utasítások

 

12/2019. (II. 27.) HM utasítás Az egyes kiképzési, oktatási és regeneráló központok átadás-átvételével összefüggő feladatokról

342

13/2019. (II. 28.) HM utasítás A honvédelmi miniszter által alapított honvéd középiskolai ösztöndíj megállapításának és folyósításának rendjéről

349

14/2019. (II. 28.) HM utasítás A Magyar Honvédség Open Network szolgáltatáspark kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról

350

15/2019. (II. 28.) HM utasítás A LÉGIÓ Létszámjelentő Modulról és a honvédelmi szervezetek napi létszámjelentéseinek rendjéről szóló 50/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

355

16/2019. (III. 5.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

356

17/2019. (III. 8.) HM utasítás A Magyar Honvédség képességfejlesztése érdekében kidolgozott Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

356

18/2019. (III. 8.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

361

19/2019. (III. 13.) HM utasítás A belső szabályozási tevékenységről

362

20/2019. (III. 13.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

368

Államtitkári intézkedések

 

3/2019. (HK 3.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól

371

2/2019. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 14/2018. (HK 10.) HM VGHÁT szakutasítás hatályon kívül helyezéséről

373

Magyar Honvédség parancsnoki rendelkezések

 

75/2019. (HK 3.) MH PK parancs Drónelhárító rendszerteszt végrehajtásáról

374

80/2019. (HK 3.) MH PK parancs A Magyar Honvédség Építmény-fenntartási és elhelyezési szabályzata II. részének kidolgozásáról

374

81/2019. (HK 3.) MH PK parancs VECTOR 21 távcső oktatás végrehajtásáról

375

48/2019. (HK 3.) MH PK intézkedés Csapatkarjelzés rendszeresítéséről

376

50/2019. (HK 3.) MH PK intézkedés A Légió Létszámjelentő Modulról és a létszámjelentés rendjéről

381

76/2019. (HK 3.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek fegyelmi értékeléséről és fegyelmi információs rendszeréről

381

Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP tájékoztatás Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Okmánykezelő Iroda 2019. évi igazgatási szünetének megállapításáról

382

MH KIKNYP tájékoztatás A Honvédelmi ágazatban használt PC és papír alapú honvédségi igazolványok pótlásának költségeiről

382

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

383

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.