A kiadó honlapja

Ön az oldal 223419. látogatója        

Budapest

2019. MÁJUS 31.,,

péntek


 


CXLVI. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

3/2019. (IV. 15.) NMHH rendelet A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

459

6/2019. (IV. 15.) HM rendelete A lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

462

8/2019. (V. 13.) MvM rendelet A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról

467


Határozatok

 

1278/2019. (V. 15.) Korm. határozat A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

468

1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

472

11/2019. (HK 5.) HM KÁT határozat A 2019. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásról

481


Miniszteri utasítások

 

28/2019. (IV. 17.) HM utasítás A Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

482

29/2019. (IV. 17.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

483

30/2019. (IV. 17.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

484

31/2019. (IV. 26.) HM utasítás A Magyar Honvédség 2019. évi Visegrádi Négyek Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szervezet kötelékébe kijelölt erők felkészítésének és tevékenységének támogatásával kapcsolatos feladatokról

486

32/2019. (IV. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

489

33/2019. (IV. 26.) HM utasítás Egyes HM utasítások módosításáról

492

34/2019. (IV. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény egyes gazdálkodási szabályozóinak hatályon kívül helyezéséről

494

35/2019. (IV. 30.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről

495

36/2019. (V. 3.) HM utasítás A honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 23/2018. (VII. 19.) HM utasítás módosításáról

501

37/2019. (V. 3.) HM utasítás A Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás, valamint a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 36/2018. (X. 4.) HM utasítás módosításáról

503

38/2019. (V. 10.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás módosításáról

505

39/2019. (V. 10.) HM utasítás Az önkéntes tartalékos ösztöndíjasokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás módosításáról

506


A Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

100/2019. (HK 5.) MH PK parancs Az egyes kiképzési, oktatási és regeneráló központok átadás-átvételével összefüggő feladatokról

509

148/2019. (HK 5.) MH PK szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

509

151/2019. (HK 5.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól

511

154/2019. (HK 5.) MH PK intézkedés A Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről és követelményeiről szóló M/3/2019 MH PK intézkedés módosításáról

512

159/2019. (HK 5.) MH PK intézkedés Egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

512

177/2019. (HK 5.) MH PK intézkedés Ludovika Gyűrű végzős honvéd tisztjelöltek részére történő adományozásának rendjéről

514


MHP Főnöki rendelkezések

 

4/2019. (HK 5.) MHP LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2019. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésről szóló 2/2019. (HK 2.) MHP LGCSF szakutasítás módosításáról

516

3/2019. (HK 5.) MH MI intézkedés Az MH Modernizációs Intézet csapatkarjelzésének, csapatjelvényének és csapatérméjének a rendszeresítéséről

527


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Bélyegző érvénytelenítése

533

MH KIKNYP Bélyegző érvénytelenítése

533

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

534

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.