A kiadó honlapja

Ön az oldal 223413. látogatója        

Budapest

2019. JÚNIUS 28.,,

péntek


 


CXLVI. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

7/2019. (VI. 7.) HM rendelete A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

539


Határozatok

 

1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozat Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről

540

190/2019. (V. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

540

191/2019. (V. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

541

192/2019. (V. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

541

16/2019. (V. 28.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

542

12/2019. (HK 6.) HM KÁT határozat A 2019. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásról

542


Miniszteri utasítások

 

40/2019. (V. 31.) HM utasítás A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról

543

41/2019. (V. 31.) HM utasítás A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

546

42/2019. (VI. 6.) HM utasítás A Stratégiai Légiszállítási Képesség Program befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról

560

43/2019. (VI. 6.) HM utasítás A Magyar-Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről és a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról

564


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

212/2019. (HK 6.) MH PK parancs A honvédségi erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről, készenléti szolgálatba vezényléséről, bevonásáról és igénybevételéről

565

M/6/2019. (HK 6.) MH PK parancs A kormányzati védett vezetési rendszer fő és kiegészítő elemei új követelmények szerinti működtetési feladatainak átadás-átvételéről

565

M/7/2019. (HK 6.) MH PK intézkedés A Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálat erőinek kijelöléséről, vezényléséről és a szolgálat ellátásának rendjéről és követelményeiről

565

M/8/2019. (HK 6.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Visegrádi Négyek Európai Unió Harccsoport 2019. évi váltásba felajánlott erők vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési rendjéről

565

217/2019. (HK 6.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség NATO felajánlott lövészzászlóalj harccsoportok képesség elérésével és képesség fenntartásával kapcsolatos feladatokról

565

227/2019. (HK 6.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Iratkezelési Szabályzatának hatályba léptetéséről

565

207/2019. (HK 6.) MH PK szakutasítás NATO egységesítési egyezmény hatályon kívül helyezéséről

566

225/2019. (HK 6.) MH PK szakutasítás A STANAG 2296 (LO EDITION 2) nemzeti bevezetéséről

566


MHP Főnöki rendelkezések

 

7/2019. (HK 6.) MHP LGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2019. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről szóló 2/2019. (HK 2.) MHP LGCSF szakutasítás módosításáról

567

66/2019. (HK 6.) MH 6. TVE PK intézkedés Az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred csapatkarjelzésének a rendszeresítéséről

578


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

585

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.