A kiadó honlapja

Ön az oldal 223405. látogatója        

Budapest

2019. JÚLIUS 31.,,

szerda


 


CXLVI. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2019. évi LI. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

596

2019. évi LII. törvény A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

596

154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet A honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

596

8/2019. (VII. 4.) HM rendelet A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

598


Határozatok

 

A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról

602

24/2019. (VII. 2.) OGY. határozat A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról

605

278/2019. (VII. 9.) KE határozat Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

605

279/2019. (VII. 9.) KE határozat Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

606

13/2019. (HK 7.) HM KÁT határozat A 2019. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

606


Miniszteri utasítások

 

44/2019. (VI. 20.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól

607

45/2019. (VI. 20.) HM utasítás A KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól

613

46/2019. (VI. 20.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 21/2019. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

622

47/2019. (VII. 12.) HM utasítás A NATO és EU együttműködésre kijelölt személyek képviseleti felhatalmazásáról szóló 71/2013. (IX. 29.) HM utasítás módosításáról

623


Államtitkári intézkedések

 

18/2019. (HK 7.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium képernyő előtti munkát végző személyi állománya éleslátást biztosító eszközzel történő ellátásáról

627

3/2019. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasítás A KEHOP-1.6.0-15-2018-00027 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése II. című Európai Uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználására kijelölt honvédségi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól

629

4/2019. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáiról szóló NORMAFÜZET kiadásáról szóló 12/2018. (HK 10.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

636


A Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

240/2019. (HK 7.) MH PK parancs A XXXVIII. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

651

268/2019. (HK 7.) MH PK parancs A Magyar Honvédség búvár szabályzat című szolgálati könyv módosításának kidolgozásáról

651

269/2019. (HK 7.) MH PK szakutasítás Az „Önkéntes területvédelmi tartalékos alegységparancsnoki kézikönyv” című főnökségi kiadvány kiadásáról

652

272/2019. (HK 7.) MH PK parancs A Magyar Honvédség készenlét fenntartása és fokozása rendjét szabályozó szabályzórendszer kidolgozásával kapcsolatos feladatokról

653

241/2019. (HK 7.) MH PK intézkedés Az intézményi operatív belső kontroll feladatokban érintett felelősök kijelöléséről

655

243/2019. (HK 7.) MH PK intézkedés A Mi-8/17 típusú szállító helikopter hátsó rámpájáról, MC-6 típusú körkupolás ejtőernyőrendszerrel történő ejtőernyős ugrások végrehajtásának szabályozásáról

655

246/2019. (HK 7.) MH PK intézkedés Légiszállítási készenléti szolgálat elrendeléséről

655

248/2019. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség belső altisztképzési rendszeréről

658

254/2019. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Biztonsági Szabályzatának hatályba léptetéséről

658

256/2019. (HK 7.) MH PK intézkedés Egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

658

257/2019. (HK 7.) MH PK intézkedés NATO egységesítési egyezmények hatályon kívül helyezéséről

658

264/2019. (HK 7.) MH PK intézkedés Az adatvédelmi tisztviselő és az adatvédelmi kapcsolattartók kijelöléséről

659

271/2019. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Elektronikus Információbiztonsági Szabályzat hatályba léptetéséről

659

266/2019. (HK 7.) MH PK szakutasítás NATO egységesítési egyezmény hatályon kívül helyezéséről

659


Főnöki rendelkezések

 

9/2019. (HK 7.) MHP LGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2019. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről szóló 2/2019. (HK 2.) MHP LGCSF szakutasítás módosításáról

660

M/3/2019. (HK 7.) MHP HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról

664

M/4/2019. (HK 7.) MHP HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Visegrádi Négyek Európai Unió Harccsoport 2019. évi váltásba felajánlott erők riasztási rendjéről

664

95/2019. (HK 7.) MH 2. TVE PK intézkedés Csapatkarjelzés rendszeresítéséről

664


Szervezeti hírek

 

MH Szociálpolitikai Közalapítvány A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okirata

668

Hadigondozottak Közalapítványa A Hadigondozottak Közalapítványa alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben

676

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

681

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.