A kiadó honlapja

Ön az oldal 223428. látogatója        

Budapest

2019. OKTÓBER 4.,,

péntek


 


CXLVI. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

211/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

691

9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

691


Miniszteri utasítások

 

58/2019. (VIII. 9.) HM utasítás A Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

698

59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról

701

60/2019. (VIII. 9.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól szóló 5/2019. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

716

61/2019. (VIII. 30.) HM utasítás A Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem támogatásáról és annak a honvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartásáról, továbbá az adatszolgáltatással és információcserével kapcsolatos feladatokról

717

62/2019. (IX. 12.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

721


Államtitkári intézkedések

 

20/2019. HM KÁT határozat A 2019. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

722

9/2019. (HK 8.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásáról

722

10/2019. (HK 8.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény beszerzési szabályzatáról

735

18/2019. (HK 8.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium képernyő előtti munkát végző személyi állománya éleslátást biztosító eszközzel történő ellátásáról

741


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

286/2019 (HK 8.) MH PK parancs A tanfolyamrendszerű másod helikoptervezető-képzés előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 50/2017. HVKF parancs módosításáról

744

290/2019 (HK 8.) MH PK parancs Az AMPLE STRIKE 2019 gyakorlat végrehajtására

746

294/2019. (HK 8.) MH PK parancs A Kiképzési Program a Magyar Honvédség Önkéntes Területvédelmi Tartalék állomány felkészítésének végrehajtásához című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

746

354/2019. (HK 8.) MH PK parancs A IV. Békeműveleti Együttműködési Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

747

269/2019. (HK 8.) MH PK szakutasítás Az "Önkéntes területvédelmi tartalékos alegységparancsnoki kézikönyv" című főnökségi kiadvány kiadásáról

747

285/2019. (HK 8.) MH PK szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

748

296/2019. (HK 8.) MH PK szakutasítás A ,,Honvédelmi tábor kézikönyv" című főnökségi kiadvány kiadásáról

750

287/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

751

292/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága személyi állománya és a Magyar Honvédség Parancsnokságán szolgáló más katonai szervezetnél beosztást betöltő személyi állomány riasztásáról-kiértesítéséről

751

297/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés A repülőműszaki élelmezési támogatás nomenklatúrájának meghatározására

753

298/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség belső altisztképzési rendszeréről szóló 248/2019. MH PK intézkedés módosításáról

754

300/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészségügyi biztosításának végrehajtásáról

754

353/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés Logisztikus sapkajelvény rendszeresítéséről

758


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

759

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.