A kiadó honlapja

Ön az oldal 214095. látogatója        

Budapest

2020. JANUÁR 31.,,

péntek


 


CXLVII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2019. évi CV. törvény Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

3

354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és a NATO Biztonsági Beruházási Program kereteben megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

33

12/2019. (XII. 10.) HM rendelet A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (XI. 17.) HM rendelet módosításáról

36


Határozatok

 

49/2019. (XII. 11.) OGY határozat A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről

38

1671/2019. (XII. 4.) Korm. határozat A Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról

39

1686/2019. (XII. 10.) Korm. határozat A 2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

39

1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat A fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

46


Utasítások

 

2/2019. (XII. 23.) HM KÁT utasítás A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról

49

68/2019. (XII. 9.) HM utasítás Az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás és a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

51

69/2019. (XII. 9.) HM utasítás Az ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba adásának rendjéről szóló 78/2016. (XII. 29.) HM utasítás és az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló 74/2017. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

53

70/2019. (XII. 23.) HM utasítás A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról és kibocsátásuk eljárási szabályairól, a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályai végrehajtásának részleteiről, továbbá a katonai vámügyi szerv hatásköréről és illetékességéről

56

71/2019. (XII. 23.) HM utasítás A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

68


Államtitkári intézkedések

 

1/2020. (HK 1.) HM KÁT szakutasítás A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó Normafüzet kiadásáról

69

2/2020. (HK 1.) HM KÁT intézkedés A Magyar Honvédség kirendelt, vagy szolgálatteljesítésre vezényelt hivatásos és szerződéses, valamint az önkéntes tartalékos állományú katonák vonatkozásában

84


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

M/14/2019. (HK 1/2020.) MH PK szakutasítás A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának egészségügyi biztosításáról

84

451/2019. (HK 1/2020.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról és az azzal összefüggő rendelkezésekről

84

453/2019. (HK 1/2020.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendje kiadásáról

98

454/2019. (HK 1/2020.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás Dokumentum Gyűjtemény hatályba léptetéséről, valamint a Hatályos Műveleti Eljárás dokumentumok kidolgozói és kiadmányozási rendjének meghatározásáról

98

457/2019. (HK 1/2020.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról

98

468/2019. (HK 1/2020.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Tapasztalatfeldolgozó Portál működtetésének szabályozására

98

474/2019. (HK 1/2020.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség és a Német Szövetségi Haderő között a német vezetésű Keretnemzeti Koncepció keretében történő együttműködés szabályozására

98

78/2019. (HK 1/2020.) MH PK intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról

99

4/2020. (HK 1.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnokság Testnevelési és Sportbizottság létrehozásáról és működéséről

99

9/2020. (HK 1.) MH PK intézkedés A helyőrségi, a katonai rendészeti, a komendáns és az őrzés-védelmi feladatok irányításának, ellátásának és ellenőrzésének rendjéről

99


Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezése

 

14/2019. (HK 1/2020.) MHP LOGCSF szakutasítás A SKYLARK-I-LEX típusú pilóta nélküli légijármű rendszer légi üzemeltetési, földi üzembentartási és karbantartási szabályairól

105


Parancsnoki intézkedések

 

368/2019. (HK 1/2020.) MH 25. KGY L DD DDPK intézkedés A csapatkarjelzések rendszeresítéséről

106

70/2020. (HK 1.) MH 25. KGY L DD DDPK intézkedés Az MH 25. Klapka György Könnyű Lövészdandár csapatkarjelzésének rendszeresítésről szóló 555/2005. (HK 11/2005.) MH 25. KL DD PK intézkedés hatályon kívül helyezéséről

111


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

111

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.02.09.