A kiadó honlapja

Ön az oldal 214068. látogatója        

Budapest

2020. NOVEMBER 18.,,

szerda


 


CXLVII. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

13/2020. (X. 14.) HM rendelet egyes jogállási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

876

14/2020. (X. 14.) HM rendelet a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

902

15/2020. (X. 14.) HM rendelet a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

903


Határozatok

 

421/2020. (IX. 16.) KE határozat dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

904

1600/2020. (IX. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzésének elhelyezéséről, a Ludovika Campus állami beruházása további elemeinek, valamint további kapcsolódó feladatok megvalósításáról

904

1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

905

1643/2020. (X. 7.) Korm. határozat a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

916


Utasítások

 

1/2020. (IX. 24.) HM KÁT utasítása a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról

920

49/2020. (IX. 24.) HM utasítás az állami légijármű-vezető képzés alap és haladó gyakorlati repülőképzés rendszere kialakításával kapcsolatos feladatokról

921

50/2020. (X. 8.) HM utasítás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás honvédelmi és katonai feladatainak végrehajtásáról

922

51/2020. (X. 8.) HM utasítás a 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

924

52/2020. (X. 8.) HM utasítás a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről

926

53/2020. (X. 8.) HM utasítás a Magyar Honvédség zenekarainak hangszernormájáról szóló 73/2010. (VII. 16.) HM utasítás módosításáról

933

54/2020. (X. 8.) HM utasítás az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról szóló 12/2020. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

938

55/2020. (X. 16.) HM utasítás a Magyar Honvédség rádióberendezéseinek frekvenciabiztosítás rendjéről és az elektromágneses összeférhetőség biztosításáról

939

56/2020. (X. 16.) HM utasítás a tartós, nem fegyveres külszolgálati beosztások létrehozásával, módosításával és megszüntetésével összefüggő feladatokról

954

57/2020. (X. 16.) HM utasítás a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás és a Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légi irányítás- vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról szóló 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás módosításáról

956

58/2020. (X. 16.) HM utasítás a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás és a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

957

59/2020. (X. 16.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

1022


Államtitkári intézkedések

 

32/2020. (HK 11.) HM KÁT határozat a 2020. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1023

34/2020. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás a felsőoktatási intézményektől a Honvédelmi Minisztériumba és a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekhez szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók fogadásának rendjéről

1023

35/2020. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás a Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó Normafüzet kiadásáról szóló 1 /2020. (HK 1.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

1035


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

534/2020. (HK 11.) MH PK intézkedés 2020. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárásról

1050

536/2020. (HK 11.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2020-2021. (2022-2023.) évi kiképzési feladatairól szóló 239/2019. MH PK intézkedés módosításáról

1050

539/2020. (HK 11.) MH PK intézkedés az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásának Magyar Honvédség szintű feladatairól

1050

546/2020. (HK 11.) MH PK intézkedés a Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálatok erői feladatellátásának rendjéről

1050

558/2020. (HK 11.) MH PK intézkedés az MC-5 típusú személyi légcellás ejtőernyőrendszerhez illeszthető felszerelésekkel történő ejtőernyős ugrások végrehajtásának szabályozására

1051

560/2020. (HK 11.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség részére szállított termékek és nyújtott szolgáltatások minőségbiztosítási és termékazonosítási követelmények meghatározásáról, a Magyar Honvédség haditechnikai beszállító szervezetekre vonatkozó AQAP 2110 és 2210 normatív dokumentum alapján végzett tanúsítási tevékenységről és a STANAG 4107 szabványosítási egyezmény alapján végzett átvételi feladatokról

1051

561/2020. (HK 11.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

1051

563/2020. (HK 11.) MH PK intézkedés a 2020/2021. évi influenza szezonban végrehajtandó feladatokról

1051

574/2020. (HK 11.) MH PK intézkedés a Felkészítési és Kiképzési program a Magyar Honvédség tüzérkatonái és -alegységei szakkiképzéséhez kidolgozására

1051

535/2020. (HK 11.) MH PK parancs a kormány gazdaságvédelmi akciótervével összhangban a tömeges megbetegedéssel járó járványügyi veszélyhelyzet következtében az állásukat elvesztettek számára ideiglenes jelleggel szervezett Speciális Önkéntes Tartalékos Katonai Szolgálat toborzási és kiképzési feladatai harmadik ütemének végrehajtására

1052


Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezések

 

5/2020. (HK 11.) MH IICSF szakutasítás a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer infokommunikációs és információvédelmi támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról

1052

6/2020. (HK 11.) MH IICSF szakutasítás az MH Geoinformációs Szolgálat Szabályzatraktár átadás-átvételének iratkezelési feladatairól

1052

7/2020. (HK 11.) MH IICSF szakutasítás a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatában alkalmazott távmunka infokommunikációs támogatásáról

1052

13/2020. (HK 11.) MHP LOGCSF szakutasítás a katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról

1053

14/2020. (HK 11.) MHP LOGCSF szakutasítás az Airbus A319-112 típusú közepes hatótávolságú szállítórepülőgép üzembentartási és karbantartási szabályairól

1053

15/2020. (HK 11.) MHP LOGCSF szakutasítás a külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2021. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről

1061

1/2020. (HK 11.) MHP EÜCSF szakutasítás a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészségügyi biztosításának tervezéséről és végrehajtásáról

1078

3/2020. (HK 11.) MHP KIKCSF szakutasítás a Magyar Honvédségben rendszeresítésre kerülő új harcjárművek vezetőinek kiképzési feladataira

1082

1/2020. (HK 11.) MHP HSZ L szakutasítás a Légijármű-vezetők Kiképzési Programja kiképzési kézikönyve LJKP-2019 hatálybaléptetéséről

1082

199/2020. (HK 11.) MH 12. ALRE PK intézkedés csapatkarjelzés rendszeresítéséről

1082


Szervezeti hírek, információk

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

1086

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.02.09.