A kiadó honlapja

Ön az oldal 214071. látogatója        

Budapest

2020. DECEMBER 10.,,

csütörtök


 


CXLVII. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról

1091

481/2020. (X. 21.) KE határozat vezérőrnagyi előléptetésről

1093

500/2020. (X. 30.) KE határozat dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

1093

60/2020. (X. 21.) HM utasítás a szolgálati rádiótelelefon-ellátás ellátás és használat szabályairól

1094

61/2020. (X. 30.) HM utasítás a külföldön szolgálatot teljesítő személyi állomány Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásával kapcsolatos feladatokról

1109

62/2020. (X. 30.) HM utasítás a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjéről, valamint a honvédelmi szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységéről

1113

63/2020. (X. 30.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási koordinációs feladatainak átalakításával összefüggő egyes tervezési és szervezési feladatokról

1118

64/2020. (XI. 5.) HM utasítás az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

1121

65/2020. (XI. 13.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

1122

2/2020 (XI. 13.) HM KÁT utasítás a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról

1128

38/2020. (HK 12.) HM KÁT határozat a 2020. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1129

6/2020. (HK 12.) HM HOÁT szakutasítás a nemzeti honvéd tisztképzés új rendszerének bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról

1129

595/2020. (HK 12.) MH PK szakutasítás a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek központi és intézményi logisztikai gazdálkodásának rendjéről

1132

598/2020. (HK 12.) MH PK szakutasítás a Magyar Honvédség katonai testnevelés kiképzés és sportbajnokságok szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról

1132

630/2020. (HK 12.) MH PK szakutasítás a Magyar Honvédség hadkiegészítésének és veszteségpótlásának szabályzata hatálybaléptetéséről

1132

581/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a honi vagy műveleti területen bekövetkezett rendkívüli haláleset egészségügyi szakterülettel kapcsolatos teendőinek szabályozásáról

1133

587/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés 2020. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárásról

1133

588/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a KÖZÖS AKARAT és Határzár II. feladatok során, a 2020. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás eltérő szabályairól

1133

590/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2021-2022. (2023-2024.) évi kiképzési feladatairól

1133

591/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Parancsnoksága által az alárendelt katonai szervezeteknél végrehajtandó elöljárói ellenőrzések rendjére és az azokkal összefüggő egyes feladatokról szóló 430/2019. MH PK intézkedés módosításáról

1134

608/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Parancsnoksága Elektronikus Információbiztonsági Szabályzat hatálybaléptetéséről

1134

621/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a KÖZÖS AKARAT és Határzár II. feladatok során, a 2020. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás eltérő szabályairól szóló 588/2020. MH PK intézkedés módosítására

1134

625/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a 2020. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló 587/2020. MH PK intézkedés módosítására

1134

629/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatálybaléptetéséről

1134

631/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2020-2021. (2022-2023.) évi kiképzési feladatairól szóló 239/2019. MH PK intézkedés módosításáról

1134

632/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság kijelölt személyi állományának Magyar Honvédség Parancsnoksága Elektronikus Iratkezelő Rendszerhez történő hozzáférésének biztosítására, a felhasználás szabályozására

1135

633/2020. (HK 12.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségében lévő katonai szervezetek tárcán kívüli személyek szállítása során felmerülő költségeinek elszámolási rendjéről szóló 110/2020 MH PK intézkedés módosításáról

1135

583/2020. (HK 12.) MH PK parancs a Magyar Honvédség középszintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, és a légi irányítás-vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 388/2020. MH PK parancs módosításáról

1136

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

1136

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.02.09.