A kiadó honlapja

Ön az oldal 549951. látogatója        

Budapest

2020. SZEPTEMBER 9. ,

szerda


 


LXX. ÉVFOLYAM

15. szám


 

ÁRA: 3675 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

398/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2147

406/2020. (VIII. 20.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2147

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a határellenőrzés ideig­lenes visszaállításáról

2148

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

2148

409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a COVID-19 beteg­séggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról

2154

418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet az egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2155

419/2020. (IX. 1.) Korm. rendelet a magyar ­állampolgárok a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területéről való beutazásáról, valamint a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárainak beutazásáról

2157

1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról

2158

1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtása érdekében szükséges egyes feladatokról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2160

1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesz­tési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

2170

1517/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végre­hajtásáról

2191

1518/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézményrendsze­rének továbbfejlesztéséről

2195

1519/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat a fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti terv elfogadásáról

2196

1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával ­kapcsolatos­ beruházásokhoz szükséges forrás bizto­sításáról

2197

1560/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat lélegeztetőgépek biztosításáról a kárpátaljai régió számára

2200


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

8/2020. (VII. 31.) PM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program szabályaival összefüggő módosításáról

2202

26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

2208

28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól

2215

29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

2217

30/2020. (VIII. 25.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2252

15/2020. (VIII. 14.) EMMI utasítás a Nemzeti Egészség­informatikai Stratégia megvalósításához, az egészséginformatikai fejlesztések koordinációjához szükséges feladatokról

2259

17/2020. (VIII. 14.) BM utasítás az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő különös gazdálkodási és beszerzési szabályok végrehajtásáról

2260


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a felnőttkorban előforduló, nem ­neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról

2266

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére

2328

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara közleménye Manuálterápia vizsga meghirdetéséről

2330

39/2020. (VIII. 7.) KKM közlemény az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

2330


VI. RÉSZ: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

2331

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.24.