A kiadó honlapja

Ön az oldal 214071. látogatója        

Budapest

2020. ÁPRILIS 9.,,

csütörtök


 


CXLVII. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2/2020. (II. 20.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet módosításáról

163

3/2020. (II. 25.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

164

4/2020. (II. 28.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

168


Határozatok

 

114/2020. (III. 10.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

194

115/2020. (III. 10.) KE határozat Vezérezredesi előléptetésről

194

116/2020. (III. 10.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

195

117/2020. (III. 10.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

195

118/2020. (III. 10.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

196

119/2020. (III. 10.) KE határozat Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

196

18/2020. (III. 6.) ME határozat Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

197


Utasítások

 

8/2020. (II. 21.) HM utasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

198

9/2020. (II. 27.) HM utasítás A honvédelmi alkalmazottak és a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2020. évi felszámításáról és felhasználásáról

199

10/2020. (II. 28.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének átalakításával összefüggő egyes tervezési és szervezési feladatokról

201

11/2020. (III. 12.) HM utasítása A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

205

12/2020. (III. 20.) HM utasítása Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról

206


Együttműködési Megállapodás

 

Együttműködési Megállapodás a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédelmi Érdekegyezetető Fórum munkavállalói oldal szervezetei között

246


Államtitkári intézkedések

 

7/2020. (HK 4.) HM KÁT szakutasítás A ruházati termékek 2020. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

248

8/2020. (HK 4.) HM KÁT szakutasítás A rendszeresített nyomtatványok 2020. évi egységárainak megállapításáról

274

9/2020. (HK 4.) HM KÁT szakutasítás Egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

306

10/2020. (HK 4.) HM KÁT intézkedés Egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

307


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

M/1/2020. (HK 4.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszer felépítéséről és működéséről

308

85/2020. (HK 4.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség által felajánlott közepes szállító század képesség elérésével kapcsolatos feladatokról

308

106/2020. (HK 4.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszere működéséről

311

110/2020. (HK 4.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségében lévő katonai szervezetek tárcán kívüli személyek szállítása során felmerülő költségeinek elszámolási rendjéről

313

138/2020. (HK 4.) MH PK intézkedés Intézkedések hatályon kívül helyezéséről

317

99/2020. (HK 4.) MH PK parancs A 2020. évi altisztavatás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

318

136/2020. (HK 4.) MH PK parancs Közúti Szállítású Készenléti Szakasz szolgálatba léptetéséről

318

137/2020. (HK 4.) MH PK parancs Összekötő Tiszti Csoportok eligazításáról

318


Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezése

 

2/2020. (HK 4.) MHP HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Atom-, Biológiai-, Vegyi- Riasztási és Értesítési Rendszer felépítéséről, működéséről és a jelentés rendjéről

320


Parancsnoki intézkedések

 

34/2020. (HK 4.) MH 6. TVE PK intézkedés Az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred csapatjelvény rendszeresítéséről

325


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

330

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.02.09.