A kiadó honlapja

Ön az oldal 214064. látogatója        

Budapest

2020. MÁJUS 5.,,

kedd


 


CXLVII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról

339

94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelet A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról

342

120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról

348

5/2020. (III. 31.) HM rendelet Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

351

6/2020. (IV. 16.) HM rendelet A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról

352

1109/2020. (III. 18.) Korm. határozat Az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok veszélyhelyzeti feladat-ellátásának szakmai támogatásáról

353

1131/2020. (III. 31.) Korm. határozat A Honvédelmi Minisztérium 2020. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről

354

13/2020. (III. 25.) HM utasítás A Magyar Honvédség parancsnoka beszámoltatásának rendjéről

355

14/2020. (III. 25.) HM utasítás Az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

356

15/2020. (III. 25.) HM utasítás A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

360

16/2020. (III. 25.) HM utasítás Az egyes képzéssel kapcsolatos honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

365

17/2020. (III. 31.) HM utasítás A honvédelmi alkalmazottak részére előírt honvédelmi továbbképzésről

367

18/2020. (IV. 10.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

369

13/2020. (HK 5.) HM KÁT intézkedés Egyes gazdálkodási tárgyú HM KÁT intézkedések módosításáról

375

12/2020. (HK 5.) HM KÁT határozat A 2020. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló határozat módosításáról

376

16/2020. (HK 5.) HM KÁT határozat A 2020. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

376

205/2020. (HK 5.) MH PK szakutasítás Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

377

149/2020. (HK 5.) MH PK intézkedés A Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálatok erői feladatellátásának rendjéről

387

151/2020. (HK 5.) MH PK intézkedés Az Egyesített Balkáni Hadszíntéren feladatot ellátó katonák műveleti szabadnapjainak és a műveleti parancsnokságok által biztosított pihenőidejének kiadásának rendjéről

388

164/2020. (HK 5.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendszeréről szóló M-12/2019. MH PK intézkedés módosításáról

388

166/2020. (HK 5.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő honvédségi járművei vezetőinek képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokról

389

185/2020. (HK 5.) MH PK intézkedés A honvédségi szervezetek és személyi állományuk internetes felületei és közösségi média oldalai honvédelmi értékteremtő és értékközvetítő alkalmazásának és használatának szabályozására

389

206/2020. (HK 5.) MH PK intézkedés Egyes NATO egységesítési egyezmények hatályon kívül helyezéséről

393

178/2020. (HK 5.) MH PK parancs A 2020. évi fizikai állapotfelmérések végrehajtására

396

209/2020. (HK 5.) MH PK parancs A 2020. évi fizikai állapotfelmérések végrehajtásáról szóló 178/2020. MH PK parancs módosítására

398

MH KIKNYP Tájékoztatás a Honvédelmi ágazatban használt honvédségi igazolványok pótlásának költségéről

399

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

399

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.02.09.