A kiadó honlapja

Ön az oldal 214093. látogatója        

Budapest

2020. JÚNIUS 8.,,

hétfő


 


CXLVII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

403

7/2020. (IV. 30.) HM rendelet A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

404


Határozatok

 

201/2020. (IV. 27.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

406

202/2020. (IV. 27.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

407

203/2020. (IV. 27.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

407

1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

408

1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat A Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020-2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

426


Utasítások

 

M/1/2020. HM utasítás A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál alkalmazandó pszichikai alkalmasság-vizsgálatról, valamint a katonai nemzetbiztonsági szolgálatra való alkalmasság különleges feltételeiről

429

19/2020. (IV. 17.) HM utasítás A hadfelszerelések központi készletének tárolását végző honvédségi szervezetek átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról

429

20/2020. (IV. 20.) HM utasítás A belföldi reprezentációról

458

21/2020. (IV. 20.) HM utasítás A külképviseletek beszerzéseinek eljárási rendjéről

463

22/2020. (IV. 24.) HM utasítás A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól

465

23/2020. (IV. 24.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek 2020. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2021-2022. évi fő célkitűzéseinek meghatározásáról

470

24/2020. (IV. 30.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek által, a katonai hagyományőrzők bevonásával szervezett rendezvények tervezéséről és értékeléséről, valamint a rendezvényekkel szemben támasztott követelményekről

474

25/2020. (IV. 30.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2020. évi összegeinek megállapításáról

476

26/2020. (V. 8.) HM utasítás A Magyarországon telepítésre tervezett "Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság" kialakításával összefüggő szervezési feladatokról

488

27/2020. (V. 15.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszeréről

491

28/2020. (V. 15.) HM utasítása A határidőn túli tartozásállomány kezelésének és az egyes adatszolgáltatások rendjéről

501


Államtitkári intézkedések

 

20/2020. (HK 6.) HM KÁT határozat A 2020. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

503


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

230/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítás Magyar katonai szabványok visszavonásáról

503

236/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

505

244/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítás A STANAG 2518 (EDITION2) nemzeti bevezetéséről

507

245/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítás A STANAG 2576 (EDITION1) nemzeti bevezetéséről

507

253/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítás Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

508

258/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítás Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

509

M/4/2020. (HK 6.) MH PK intézkedés Az Ország Fegyveres Védelmének Tervéhez kapcsolódó hadműveleti tervek kidolgozásáról szóló M/11/2019. MH PK intézkedés módosításáról

511

263/2020. (HK 6.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

511

213/2020. (HK 6.) MH PK parancs A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis átszervezésével összefüggő egyes feladatokról

511

243/2020. (HK 6.) MH PK parancs A 2020. évi Honvédelmi tábor program megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 68/2020. MH PK parancs módosítására

511


Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezések

 

3/2020. (HK 6.) MHP LOGCSF szakutasítás A katonai szervezetek vagyonkezelésében lévő logisztikai szakanyagok selejtezéséről szóló 5/2016. (HK 6.) HVK LOGCSF szakutasítás módosításáról

512

4/2020. (HK 6.) MHP HDMCSF szakutasítás A Rendészeti Szakfeladatok Eljárásrendje Kézikönyv kiadásáról

512

1/2020. (HK 6.) MH EÜF szakutasítás Veszélyhelyzet ideje alatt szerződéses katonai szolgálati viszony létesítése előtti egészségi és pszichikai vizsgálatok rendjéről

513


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

515

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.02.09.