A kiadó honlapja

Ön az oldal 214083. látogatója        

Budapest

2020. JÚLIUS 10.,,

péntek


 


CXLVII. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2020. évi XLVII. törvény Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról

523

8/2020. (V. 27.) HM rendelet Egyes lakáscélú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

540

9/2020. (VI. 10.) HM rendelet A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

545


Határozatok

 

1214/2020. (V. 13.) Korm. határozat Az Európai Unió Mali Kiképző Misszióban ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

550

1217/2020. (V. 14.) Korm. határozat Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról

551


Utasítások

 

29/2020. (V. 22.) HM utasítás Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

552

30/2020. (V. 22.) HM utasítás Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

555

31/2020. (V. 22.) HM utasítás A minősítői jogkör átruházásáról szóló 45/2018. (XII. 13.) HM utasítás módosításáról

555

32/2020. (VI. 11.) HM utasítás A Magyar Honvédség repülésbiztonsági rendszeréről

556

33/2020. (VI. 11.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Kockázatelemzési és Kockázatkezelési Szabályzatáról

559

34/2020. (VI. 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Elektronikus Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

560

35/2020. (VI. 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

561

36/2020. (VI. 19.) HM utasítás A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban részt vevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

565


Államtitkári intézkedések

 

21/2020. (HK 7.) HM KÁT határozat A 2020. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

566

22/2020. (HK 7.) HM KÁT határozat A 2020. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

566

11/2020. (HK 7.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2021. évi működtetésének célkitűzéseiről, annak fő irányairól, és a rendelkezésre álló költségvetési célelőirányzatok felhasználásáról

566

23/2020. (HK 7.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásáról szóló 9/2019. (HK 8.) HM KÁT intézkedés módosításáról

566


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

277/2020. (HK 7.) MH PK szakutasítás Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

567

271/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség üzemanyag szakanyagai körében képződő veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

571

278/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés Az alkoholtartalmú italok szállítási tilalmáról a Magyar Honvédség Magyarország határain kívüli válságkezelő és béketámogató műveleteibe

572

288/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés A külszolgálati ellátmány készpénzbeni kifizetésére alkalmas külföldi állomáshelyek meghatározásáról

572

299/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség környezetvédelmi tevékenységének szervezeti és eljárási rendjéről

572

300/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

572

311/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés Intézkedés hatályon kívül helyezéséről

572

325/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 457/2019. MH PK intézkedés módosításáról

573

335/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség béketámogató műveletekben résztvevő erőinek jelentési rendjéről szóló 70/2020. MH PK intézkedés módosításáról

573

336/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség légijárműveivel tervezett stratégiai betegszállítás, légi egészségügyi kiürítés (AIREVAC) feladatok végrehajtásának szabályozására

573

337/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága intézményi gazdálkodásának szabályozásáról szóló 386/2019. MH PK intézkedés módosításáról

573

338/2020. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

573

281/2020. (HK 7.) MH PK parancs A 2020. évi fizikai állapotfelmérések végrehajtásáról szóló 178/2020. MH PK parancs módosítására

574


Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezések

 

4/2020. (HK 7.) MHP LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2020. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről szóló 11/2019. (HK 9.) MHP LGCSF szakutasítás módosításáról

574

2/2020. (HK 7.) MH EÜF szakutasítás Veszélyhelyzet ideje alatt szerződéses katonai szolgálati viszony létesítése előtti egészségi és pszichikai vizsgálatok rendjéről szóló 1/2020. MH EÜF szakutasítás módosításáról

586


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

587

MH GEOSZ Tájékoztatás főnökségi kiadványok árairól

587

HM KÁT Pályázati felhívás a Honvédelmi Minisztérium állományában lévő beosztás betöltésére

587

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.02.09.