A kiadó honlapja

Ön az oldal 214078. látogatója        

Budapest

2020. AUGUSZTUS 10.,,

hétfő


 


CXLVII. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2020. évi LVIII. törvény A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

595

287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet Az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről

686

10/2020. (VI. 18.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

688

11/2020. (VI. 23.) HM rendelet Az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyhoz kapcsolódó egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

690


Utasítások

 

37/2020. (VI. 26.) HM utasítás Egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

691

38/2020. (VI. 26.) HM utasítás A Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légiirányítás-vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról

695

39/2020. (VII. 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Másolatkészítési Szabályzatáról

750

40/2020. (VII. 16.) HM utasítás A kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályokról szóló 42/2013. (VII. 25.) HM utasítás módosításáról

753


Államtitkári intézkedések

 

27/2020. (HK 8.) HM KÁT szakutasítás Az új koronavírus-fertőzés megelőzésével kapcsolatos feladatokról szóló 6/2020. (HK 3.) HM KÁT szakutasítás hatályon kívül helyezéséről

758

3/2020. (HK 8.) HM HOÁT szakutasítás A honvédségi szervezeteknek a védelmi igazgatási szervek által tervezett felkészítési rendezvényeken való közreműködésének tervezéséről

758


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

413/2020 (HK 8.) MH PK szakutasítás Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

760

344/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Elektronikus Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja Szakmai oldal alkalmazásáról

760

348/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyarországon telepítésre tervezett "Közép-európai Többnemzeti Hadosztályparancsnokság" kialakításával összefüggő egyes feladatokról

762

353/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Hadinormája I. és II. kötetének hatálybalépéséről

762

364/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség 2020-2021. (2022-2023) évi kiképzési feladatairól szóló 239/2019. MH PK intézkedés módosításáról

763

373/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés Az MH Elektronikus Iratkezelő Rendszer rendszergazdai feladatainak ellátásáról és a rendszergazda kijelöléséről

763

390/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága intézményi gazdálkodásának szabályozásáról szóló 386/2019. MH PK intézkedés módosításáról

764

395/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka által kiadott intézkedések hatályon kívül helyezéséről

764

407/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendszeréről szóló M-12/2019 MH PK intézkedés módosításáról

764

411/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség műveleti tapasztalatfeldolgozó rendszere működtetésének ideiglenes szabályozására

765

412/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló, válságkezelő és béketámogató műveletekben szolgálatot teljesítő állomány infokommunikációs és információvédelmi támogatására

765

425/2020. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség 2020-2021. (2022-2023) évi kiképzési feladatairól szóló 239/2019. MH PK intézkedés módosításáról

765

424/2020. (HK 8.) MH PK parancs Az alapkiképzés MH szintű oktató-módszertani foglalkozás keretében történő megtervezésére, megszervezésére és végrehajtására

766

374/2020. (HK 8.) MH PK parancs A 2020/21. évi Országos Haditorna Verseny megyei fordulóinak megszervezésére és az országos döntő előkészítésére

766

388/2020. (HK 8.) MH PK parancs A Magyar Honvédség középszintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, és a légiirányítás-vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes feladatokról

768

416/2020. (HK 8.) MH PK parancs A 2020. évi Balaton-átúszás rendezvényen való közreműködésről, az "Úszó Erőd 2020" próba megrendezéséről és végrehajtásáról

768


Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezések

 

3/2020. (HK 8.) MH EÜF szakutasítás A Magyar Honvédség válságkezelő és béketámogató műveleteiben részt vevő állományt érintő missziós krízis megelőzésével, észlelésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtására

769

1/2020. (HK 8.) MHP IICSF szakutasítás A papírfelhasználás korlátozása érdekében az iratok elektronikus levelező rendszeren való továbbításáról

772

1/2020. (HK 8.) MHP KIKCSF szakutasítás A korábban végrehajtott alapkiképzések megfeleltetésének szabályozásáról

772


Szervezeti hírek, információk

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

772

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.02.09.