A kiadó honlapja

Ön az oldal 223427. látogatója        

Budapest

2022. JANUÁR 24.,,

hétfő


 


CXLIX. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2021. évi CXXXIII. törvény egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

3

2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

20

2021. évi CXLI. törvény egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról

61

712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról

92

748/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

95

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

96

26/2021. (XII. 17.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

98

27/2021. (XII. 17.) HM rendelet a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

104

1/2022. (I. 7.) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

131


Határozatok

 

1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozata a Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjával („Honvéd Város Fejlesztési Program”) kapcsolatos intézkedésekről

133


Utasítások

 

64/2021. (XII. 22.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

136

65/2021. (XII. 22.) HM utasítás a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról

143

66/2021. (XII. 22.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Ügyelet működésének szabályozásáról

168

67/2021. (XII. 22.) HM utasítás a haderőnemi, szemlélőségi, fegyvernemi és szakterületi napok, valamint csapatünnepek és más katonai ünnepek megtartásáról

173

68/2021. (XII. 23.) HM utasítás a honvédelmi alkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítésről

179

69/2021. (XII. 29.) HM utasítás repülőbázis- és katonai létesítmény látogatás, valamint főbb fegyver- és haditechnikai rendszerek új típusainak bemutatása előkészítéséről és végrehajtásáról

180


Közigazgatási államtitkári rendelkezések

 

33/2021. (HK 1/2022.) HM KÁT szakutastás a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről

182

1/2022. (HK. 1/2022.) HM KÁT intézkedés a Honvédelmi Minisztérium intézményi gazdálkodásáról

183

2/2022. (HK. 1/2022.) HM KÁT szakutasítás a ruházati termékek 2022. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

213


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

M/12/2021. (HK. 1/2022.) MH PK intézkedés a Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről és követelményeiről szóló M/5/2020. MH PK intézkedés módosításáról

242

394/2021. (HK. 1/2022.) MH PK szakutasítás a Magyar Honvédség katonai közelharc alapprogram kiképzési programja című szolgálati könyv kiadásáról

242

679/2021. (HK. 1/2022.) MH PK intézkedés egyes NATO egységesítési egyezmények hatályon kívül helyezéséről

242

680/2021. (HK. 1/2022.) MH PK intézkedés a 2021/2022. évi influenza szezonban végrehajtandó feladatokról szóló 550/2021. MH PK intézkedés módosításáról

242

683/2021. (HK. 1/2022.) MH PK intézkedés a hazafias és általános honvédelmi neveléssel összefüggő feladatokról

242

684/2021. (HK. 1/2022.) MH PK intézkedés az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott honvédelmi célú ejtőernyős ugrások és azokkal összefüggő tevékenységek szabályairól

243

687/2021. (HK. 1/2022.) MH PK intézkedés az államháztartási belső ellenőrzés kialakításának és működtetésének egyes szabályairól

243

690/2021. (HK. 1/2022.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Parancsnoksága Belső Ellenőrzési Főnökség államháztartási belső ellenőrzési tevékenységének minőségbiztosítási és fejlesztési programja hatályba léptetéséről

246

696/2021. (HK. 1/2022.) MH PK intézkedés a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló 577/2021. MH PK intézkedés módosításáról

246

697/2021. (HK. 1/2022.) MH PK intézkedés a KÖZÖS AKARAT feladatok során, a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás eltérő szabályairól szóló 604/2021. MH PK intézkedés módosítására

246


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

1/2022. (HK. 1/2022.) MH EÜF szakutasítás a Magyar Honvédség válságkezelő és béketámogató műveleteiben résztvevő állományt érintő missziós krízis megelőzésével, észlelésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

247

1/2022. (HK. 1/2022.) MH LGCSF szakutasítás a Magyar Honvédség Automata Mérő és Adatgyűjtő Rendszer logisztikai feladatainak ellátásáról

247

5/2021. (HK. 1/2022.) MHP KIKCSF szakutasítás az Air Transport Training Manual (ATTM-2021) Version 1 című főnökségi kiadvány kiadásáról

247


Szervezeti hírek, információk

 

HM KÁT pályázati felhívás a HM Kontrolling Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

248

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.