A kiadó honlapja

Ön az oldal 278255. látogatója        

Budapest

2022. NOVEMBER 7.,,

hétfő


 


CXLIX. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény végrehajtásáról

1335

13/2022. (IX. 30.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

1337

14/2022. (X. 18.) HM rendelet a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

1353


Határozatok

 

293/2022. (X. 5.) KE határozat csapatzászló adományozásáról

1354

294/2022. (X. 5.) KE határozat csapatzászló adományozásáról

1354

1476/2022. (X. 5.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1355

1460/2022. (IX. 26.) Korm. határozat a látvány-csapatsport támogatási program meghosszabbításáról

1355

79/2022. (IX. 22.) ME határozat az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagjainak megbízásáról

1356


Utasítások

 

36/2022. (IX. 22.) HM utasítás a hadszíntér-specifikus felkészítésről

1357

37/2022. (X. 13.) HM utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

1357

38/2022. (X. 13.) HM utasítás a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Magyar Honvédség harcképessége, reagálóképessége, vezetési rendjének egyszerűsítése, valamint a bürokrácia csökkentésével összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2022. (VIII. 11.) HM utasítás módosításáról

1359


Államtitkári rendelkezések

 

2/2022. (X. 6.) HM KÁT utasítás a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2022. (III. 25.) HM KÁT utasítás módosításáról

1360

55/2022. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 25/2021. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

1363


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

448/2022. (HK 10.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés módosításáról

1363

469/2022. (HK 10.) MH PK intézkedés a Magyarországon települt, a NATO parancsnoki struktúra részét képező Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század működésével kapcsolatos nemzeti feladatokra szóló 291/2020 MH PK intézkedés módosításáról

1363


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

6/2022. (HK 10.) MHP LGCSF szakutasítás a ruházati szakanyagok selejtezésének rendjéről

1364

7/2022. (HK 10.) MHP LGCSF szakutasítás a ruházati szakanyagok kompenzálásáról

1364

8/2022. (HK 10.) MHP LGCSF szakutasítás a külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2023. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről

1364


Szervezeti hírek, közlemények

 

MH TP PK a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság közleménye

1384

MH TP PK a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság közleménye

1384

MH BHD PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

1387

MH KIKNYP honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

1390

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.