A kiadó honlapja

Ön az oldal 280156. látogatója        Budapest

2022. DECEMBER 22.,,

csütörtök


 


CXLIX. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2022. évi L. törvény Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról

1479

492/2022. (XII. 1.) Korm. rendelet a sportról szóló törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

1542


Határozatok

 

91/2022. (XI. 24.) ME határozat helyettes államtitkár kinevezéséről

1542

1571/2022. (XI. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával és működésének megkezdésével kapcsolatos intézkedésekről

1543

1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

1545

1598/2022. (XII. 1.) Korm. határozat a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához kapcsolódó egyes feladatokról

1564


Utasítások

 

44/2022. (XI. 30.) HM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2022. (VIII. 25.) HM utasítás módosításáról

1565

45/2022. (XII. 7.) HM utasítás egyes reprezentációs és gazdálkodási tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

1565

46/2022. (XII. 9.) HM utasítás a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

1570


Államtitkári rendelkezések

 

60/2022. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás a KEHOP-1.6.0-15-2021-00028 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése III. című Európai Uniós projekt keretében beszerzett eszközök használatára kijelölt honvédségi szervezetek részére történő átadásának feladatairól

1594

61/2022. (HK 12.) HM KÁT intézkedés a Honvédelmi Minisztérium beszerzési szabályzatáról szóló 35/2022. (HK 5.) HM KÁT intézkedés módosításáról

1600


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

530/2022 (HK 12.) MH PK határozat alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről

1600


Szervezeti hírek, közlemények

 

HM KÁT pályázati felhívás a HM Belső Ellenőrzési Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

1601

HM KÁT pályázati felhívás a HM Humánpolitikai Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

1604

HM KÁT pályázati felhívás a HM Stratégiai Monitoring, Modellező, Elemző és Értékelő Főosztály állományában lévő beosztások betöltésére

1607

MH 43. PK pályázati felhívás a Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század (DCM) állományában lévő beosztások betöltésére

1612

MH SZFP pályázati felhívás az MH Szárazföldi Parancsnokság állományában lévő beosztások betöltésére

1617

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.