A kiadó honlapja

Ön az oldal 764. látogatója        Budapest

2022. JÚNIUS 3.,

péntek


 


15. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

5/2022. (IV. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.III.21.484/2019/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.124/2019/16. számú részítélete és a Fővárosi Törvényszék 36.P.24.412/2015/139. számú rész- és közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1417

7/2022. (IV. 26.) AB határozat a Miskolci Törvényszék 3.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

1439

6/2022. (IV. 26.) AB határozat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése alaptörvény-­ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmáról

1451

3255/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1461

3256/2022. (VI. 3.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

1465

3257/2022. (VI. 3.) AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről

1474

3258/2022. (VI. 3.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

1483

3259/2022. (VI. 3.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

1490

3260/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1498

3261/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1504

3262/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1507

3263/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1515

3264/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1522

3265/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1530

3266/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1533

3267/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1538

3268/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1544

3269/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1547

3270/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1550

3271/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1553

3272/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1556

3273/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1561

3274/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1566

3275/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1571

3276/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1576

3277/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1581

3278/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1585

3279/2022. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1589

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.04.15.