A kiadó honlapja

Ön az oldal 294. látogatója        

Budapest

2022. JÚNIUS 10.,

péntek


 


16. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

8/2022. (V. 25.) AB határozat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint ­alkalmazási tilalom kimondásáról

1597

9/2022. (V. 25.) AB határozat a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 810. §-ával kapcsolatos mulasztás megállapításáról

1609

10/2022. (VI. 2.) AB határozat a Kúria Knk.I.40.792/2021/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1629

11/2022. (VI. 2.) AB határozat a Kúria Knk.I.40.793/2021/9. számú végzése alaptörvény-­ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1645

13/2022. (VI. 2.) AB határozat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 3. pontjából fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Debreceni Törvényszék 104.K.700.268/2021/5. számú ítélete megsemmisítéséről

1657

12/2022. (VI. 2.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati ­adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

1667

3280/2022. (VI. 10.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

1673

3281/2022. (VI. 10.) AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről

1681

3282/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1685

3283/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1689

3284/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1692

3285/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1695

3286/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1699

3287/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1703

3288/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1707

3289/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1712

3290/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1717

3291/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1723

3292/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1729

3293/2022. (VI. 10.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1734

3294/2022. (VI. 10.) AB végzés bírósági döntés végrehajtásának felfüggesztésére történő felhívásról

1738

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2023.03.25.