A kiadó honlapja

Ön az oldal 223420. látogatója        

Budapest

2022. FEBRUÁR 24.,,

csütörtök


 


CXLIX. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

255

2/2022. (I. 17.) HM rendelet a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

258

3/2022. (I. 24.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

259


Határozatok

 

1040/2022. (II. 4.) Korm. határozat a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

260


Utasítások

 

1/2022. (I. 14.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

260

2/2022. (I. 17.) HM utasítás az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről szóló 39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás módosításáról 

261

3/2022. (I. 27.) HM utasítás a honvédelmi szervezet 2022. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2023–2024. évi fő célkitűzéseinek meghatározásáról

263

4/2022. (I. 27.) HM utasítás Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény kidolgozásáért felelős munkacsoport létrehozásáról

269

5/2022. (I. 27.) HM utasítás az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló 74/2017. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról 

271


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

M/1/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés az MH Enhances Forward Presence jellegű Zászlóalj Harccsoport Készenléti Szolgálaterőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről és követelményeiről

273

33/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés módosításáról

273

46/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés az MC-5 típusú személyi légcellás ejtőernyőrendszerhez illeszthető felszerelésekkel történő ejtőernyős ugrások végrehajtásának szabályozásáról

273

56/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség repülésbiztonsági kézikönyv (1. kiadás) című főnökségi kiadvány kiadásáról

273

68/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 478/2019. MH PK intézkedésben megfogalmazott feladatok felderítő támogatásának végrehajtásáról szóló 214/2020. MH PK intézkedés módosításáról

274

42/2022. (HK. 2.) MH PK szakutasítás a Kézikönyv a meteorológiai támogatás végrehajtásáról című főnökségi kiadvány kiadásáról

274


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

1/2022. (HK. 2.) MHP KIKCSF szakutasítás a Felkészítési és kiképzési program a Magyar Honvédség tüzérkatonái és tüzéralegységei szakkiképzéséhez című főnökségi kiadvány kiadásáról

275

2/2022. (HK. 2.) MHP LOGCSF szakutasítás a külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2022. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről szóló 9/2021. (HK 11.) MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás módosításáról

275


Szervezeti hírek, információk

 

MH 24. BGFE pályázati felhívás az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

277

MH PK pályázati felhívás az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség állományában lévő beosztás betöltésére

280

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.