A kiadó honlapja

Ön az oldal 294. látogatója        

Budapest

2022. SZEPTEMBER 5.,,

hétfő


 


21. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

17/2022. (VIII. 1.) AB határozat a Kúria Mfv.II.10.065/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2222

18/2022. (VIII. 1.) AB határozat a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szerinti halvédelmi hatósági eljárás és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 246. §-ában foglalt orvhalászat miatt folytatható büntetőeljárás szabályozásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

2233

3378/2022. (IX. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2261

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2023.03.25.