A kiadó honlapja

Ön az oldal 363. látogatója        Budapest

2022. OKTÓBER 28.,,

péntek


 


24. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

20/2022. (X. 13.) AB határozat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

2527

22/2022. (X. 19.) AB határozat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2534

21/2022. (X. 13.) AB végzés a 16/2022. (VII. 14.) AB határozat kijavításáról

2543

19/2022. (X. 11.) AB határozat a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítá­sára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

2544

23/2022. (X. 19.) AB határozat a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalmának elrendeléséről

2551

3436/2022. (X. 28.) AB végzés az Alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány visszautasításáról

2562

3437/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2566

3438/2022. (X. 28.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2573

3439/2022. (X. 28.) AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről

2578

3440/2022. (X. 28.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2585

3441/2022. (X. 28.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2593

3442/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2613

3443/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2618

3444/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2621

3445/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2627

3446/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2634

3447/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2641

3448/2022. (X. 28.) AB végzés eljárás megszüntetéséről

2645

3449/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2649

3450/2022. (X. 28.) AB végzés eljárás felfüggesztéséről

2654

3451/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2656

3452/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2660

3453/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2664

3454/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2667

3455/2022. (X. 28.) AB végzés nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatára irányuló indítvány visszautasítása

2674

3456/2022. (X. 28.) AB végzés eljárás megszüntetéséről

2677

3457/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2678

3458/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2681

3459/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2684

3460/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2688

3461/2022. (X. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2692

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.03.04.