A kiadó honlapja

Ön az oldal 294. látogatója        

Budapest

2022. DECEMBER 20.,,

kedd


 


27. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

28/2022. (XI. 8.) AB határozat az Országgyűlés 2022. október 3-i ülésnapján T/706. számú törvényjavaslatként benyújtott, a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 1. §-ának vizsgálatáról

2829

30/2022. (XII. 6.) AB határozat a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvénnyel módosított, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és a Magyar­ Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos mulasztás és alkotmányos követelmény megállapításáról

2850

29/2022. (XII. 6.) AB határozat a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

2874

3483/2022. (XII. 20.) AB határozat utólagos normakontroll elutasításáról

2881

3484/2022. (XII. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2894

3485/2022. (XII. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2903

3486/2022. (XII. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2911

3487/2022. (XII. 20.) AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről

2921

3488/2022. (XII. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2930

3489/2022. (XII. 20.) AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről

2936

3490/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2945

3491/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2949

3492/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2954

3493/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2957

3494/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2961

3495/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2964

3496/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2966

3497/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2970

3498/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2973

3499/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2976

3500/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2979

3501/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2982

3502/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2989

3503/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2993

3504/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2998

3505/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

3004

3506/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

3008

3507/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

3012

3508/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

3015

3509/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

3020

3510/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

3024

3511/2022. (XII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

3029

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2023.03.25.