A kiadó honlapja

Ön az oldal 223408. látogatója        

Budapest

2022. ÁPRILIS 29.,,

péntek


 


CXLIX. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

138/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet és a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

371

6/2022. (III. 30.) HM rendelet az állami célú légiközlekedés repülőhajózó, ejtőernyős és földi gyakorló berendezés oktató szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek szabályairól

372

7/2022. (IV. 14.) HM rendelet egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvéd tisztjelölti jogviszony átalakulásával összefüggő módosításáról

399


Határozatok

 

1192/2022. (III. 28.) Korm. határozat egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

419

13/2022. (III. 30.) ME határozat helyettes államtitkár felmentéséről

421


Utasítások

 

11/2022. (III. 25.) HM utasítás a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 40/2019. (V. 31.) HM utasítás módosításáról

422

12/2022. (III. 25.) HM utasítás a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról szóló 45/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

423

13/2022. (III. 30.) HM utasítás a ruházati illetménynorma és a ruházati költségtérítés 2022. évi összegeinek megállapításáról

424

14/2022. (III. 30.) HM utasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról

434

15/2022. (III. 30.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

434

16/2022. (IV. 14.) HM utasítás a társadalmi rendezvényekhez nyújtandó honvédségi közreműködés biztosításának rendjéről

436


Államtitkári rendelkezések

 

2/2022. (HK 4.) HM HOÁT szakutasítás a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2023. évi működtetésének célkitűzéseiről, annak fő irányairól, és a költségvetési előirányzatok felhasználásáról

442

1/2022. (III. 25.) HM KÁT utasítás a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

443

8/2022. (HK 4.) KÁT szakutasítás a személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozásáról szóló KEHOP-1.6.0 felhívás keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése III. című projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

478

9/2022. (HK 4.) KÁT szakutasítás a KEHOP-1.6.0-15-2018-00027 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése II. című Európai Uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználására kijelölt honvédségi szervezetek részére történő átadásának feladatairól

501

11/2022. (HK 4.) KÁT intézkedés a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatainak végrehajtásáról

507

12/2022. (HK 4.) KÁT szakutasítás a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 25/2021. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

508


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

20/2022. (HK 4.) MH PK szakutasítás a Magyar Honvédség Összhaderőnemi atom, biológiai, vegyivédelmi doktrína 2. kiadás című szolgálati könyv hatálybaléptetéséről

509

142/2022. (HK 4.) MH PK intézkedés az egyes műveletekben részt vevő állomány pihentetésének egyes szabályairól szóló 679/2020. MH PK intézkedés módosítására

509

144/2022. (HK 4.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség által felajánlott közepes szállító század képesség elérésével kapcsolatos feladatokról szóló 85/2020. MH PK intézkedés módosításáról

509

152/2022. (HK 4.) MH PK intézkedés a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság támogató szervezete működéséről

511

168/2022. (HK 4.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere működési rendjéről szóló M/1/2019. MH PK intézkedés módosításáról

512

175/2022. (HK 4.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Kibertér műveleti doktrína (1. kiadás) című szolgálati könyv kiadásáról

512

186/2022. (HK 4.) MH PK intézkedés a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 478/2019. MH PK intézkedés módosításáról

512

79/2022. (HK 4.) MH PK parancs a Helikopterek műveleti alkalmazása doktrína című szolgálati könyv kidolgozásáról

512

153/2022. (HK 4.) MH PK parancs a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendelt katonai szervezetei 2021. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és a 2022. évi feladatairól

513

72/2022. (HK 4.) MH PK határozat alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről

514

97/2022. (HK 4.) MH PK határozat az alkalmazásba vételre kerülő haditechnikai eszközről

514


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

3/2022. (HK 4.) MHP LGCSF szakutasítás a ruházati szakanyagok kompenzálásáról

514

4/2022. (HK 4.) MHP LGCSF szakutasítás a ruházati szakanyagok selejtezésének rendjéről

514


Szervezeti hírek, információk

 

MH KRDD PK pályázati felhívás az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár állományában lévő beosztás betöltésére

515

MH ALRE PK pályázati felhívás a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományában lévő beosztás betöltésére

517

MH LZ pályázati felhívás az MH Ludovika Zászlóalj állományában lévő beosztások betöltésére

520

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.