A kiadó honlapja

Ön az oldal 223429. látogatója        

Budapest

2022. MÁJUS 30.,,

hétfő


 


CXLIX. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

8/2022. (IV. 21.) HM rendelet a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

527

9/2022. (IV. 21.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról 

529

10/2022. (IV. 28.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

530


Határozatok

 

121/2022. (IV. 26.) KE határozat katonai bíró felmentéséről

589

137/2022. (V. 4.) KE határozat dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

590

1229/2022. (IV. 19.) Korm. határozat a Honvédelmi Minisztérium 2022. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről

590

1244/2022. (IV. 28.) Korm. határozata egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Podujevoi Járási Kórház részére történő ingyenes átadásáról

591


Utasítások

 

17/2022. (IV. 21.) HM utasítás válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról

592

18/2022. (IV. 21.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás módosításáról

592

19/2022. (IV. 21.) HM utasítás a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

593

20/2022. (IV. 21.) HM utasítás a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól szóló 45/2019. (VI. 20.) HM utasítás módosításáról

594

21/2022. (IV. 21.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról

598

22/2022. (IV. 21.) HM utasítás az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás, valamint a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

601

23/2022. (IV. 21.) HM utasítás a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről

609

24/2022. (V. 13.) HM utasítás a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilván@tartásáról szóló 33/2021. (VII. 23.) HM utasítás módosításáról

611


Államtitkári intézkedés

 

35/2022. (HK 5.) HM KÁT intézkedés a Honvédelmi Minisztérium beszerzési szabályzatáról

613


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

207/2022. (HK 5.) MH PK határozat alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről

623

202/2022. (HK 5.) MH PK intézkedés a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló 577/2021. MH PK intézkedés módosításáról

623

208/2022. (HK 5.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés módosításáról

623

210/2022. (HK 5.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés módosításáról

623

217/2022. (HK 5.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség környezetvédelmi tevékenységének szervezeti és eljárási rendjéről szóló 299/2020. MH PK intézkedés módosításáról

624

224/2022. (HK 5.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség belső altisztképzési rendszeréről

624

238/2022. (HK 5.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés módosításáról

624


Szervezeti hírek, információk

 

HM KÁT pályázati felhívás a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

625

MH PK pályázati felhívás az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség állományában lévő beosztás betöltésére

628

MH PK az MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld) állományában lévő beosztások betöltésére

631

TVE PK pályázati felhívás az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred állományában lévőbeosztások betöltésére

635

MH BGFE pályázati felhívás az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

642

MH BHD pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztás betöltésére

645

MH EK pályázati felhívás az MH Egészségügyi Központ állományában lévő beosztás betöltésére

647

MH GAVIK pályázati felhívás az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ állományában lévő beosztás betöltésére

650

MH SZHTP pályázati felhívás az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság állományában lévő beosztások betöltésére

654

MH KIKNYP honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

661

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.