A kiadó honlapja

Ön az oldal 223423. látogatója        

Budapest

2022. JÚLIUS 4.,,

hétfő


 


CXLIX. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

665

2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

666

2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről

721

2022. évi VII. törvény egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról

755

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

779

187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

833

195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

833

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

843


Határozatok

 

177/2022. (V. 18.) KE határozat altábornagyi előléptetésről

855

186/2022. (V. 24.) KE határozat miniszterek kinevezéséről

856

187/2022. (V. 25.) KE határozat államtitkárok kinevezéséről

857

17/2022. (VI. 8.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

859

1260/2022. (V. 24.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

861

1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről

870

40/2022. (VI. 11.) ME határozat helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

871

41/2022. (VI. 11.) ME határozat helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

871


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

261/2022. (HK 6.) MH PK szakutasítás egyes NATO szabványosítási egyezmények nemzeti elfogadásáról

872

262/2022. (HK 6.) MH PK szakutasítás egyes NATO szabványosítási egyezmények hatályon kívül helyezéséről

875

264/2022. (HK 6.) MH PK szakutasítás egyes NATO szabványosítási egyezmények nemzeti bevezetéséről

876

265/2022. (HK 6.) MH PK szakutasítás a STANAG 4441 4. kiadásának nemzeti bevezetéséről

881

263/2022. (HK 6.) MH PK intézkedés egyes NATO szabványosítási egyezmények hatályon kívül helyezéséről

881

267/2022. (HK 6.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség tűzszerész szabályzata I. rész című szolgálati könyv kiadásáról

882

268/2022. (HK 6.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség tűzszerész szabályzata II. rész című szolgálati könyv kiadásáról

882

271/2022. (HK 6.) MH PK intézkedés az Önkéntes Katonai Szolgálat Program megtervezésére, megszervezésére és végrehajtására

883

240/2022. (HK 6.) MH PK parancs a 2022. évi Tisztavatás előkészítésére és végrehajtására

883

278/2022. (HK 6.) MH PK parancs a Balti államok légterében végrehajtandó Fegyveres Légvédelmi Készenléti Szolgálatban résztvevő erők kijelöléséről, valamint a légtérrendészeti feladat előkészítéséről, felkészítéséről és végrehajtásáról

883

280/2022. (HK 6.) MH PK parancs a "LÉGI FÖLÉNY 2022" harcászati repülő levegő - levegő rakéta és gépágyú éleslövészettel egybekötött gyakorlat előkészítéséről és végrehajtásáról

883


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

5/2022. (HK 6.) MHP LGCSF szakutasítás a Global Access Services repülőeszköz üzemanyag kártya elosztásáról és használatának rendjéről

884

pályázati felhívás az MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld) állományában lévő beosztások betöltésére

884

MH PK pályázati felhívás az MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld) állományában lévő beosztások betöltésére

888

MH 2. TVE PK pályázati felhívás az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

892

MH BHK PK pályázati felhívás az MH Bakony Harckiképző Központ állományában lévő beosztás betöltésére

895

MH TTP PK pályázati felhívás az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére

898

MH ARB PK pályázati felhívás az MH Anyagellátó Raktárbázis állományában lévő beosztás betöltésére

901

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.